Nstart

För en ekonomisk omvandling, välkomna till Nstart, er pålitliga partner för att övervinna ekonomiska utmaningar och skapa en starkare ekonomisk framtid. Sedan 2016 har Nstart dedikerat sig till att erbjuda innovativa finansiella lösningar som sträcker sig bortom traditionella banktjänster. Genom att fokusera på människor snarare än kreditvärdering öppnar Nstart dörrar för alla, oavsett ekonomisk bakgrund. Utforska vårt utbud av tjänster och låt Nstart guida er på vägen till ekonomisk omvandling och välbefinnande.

Läs mer & ansök ->

Nstart: Din väg till ekonomisk återhämtning

Nstart, en framstående finansiell institution grundad i hjärtat av Stockholm år 2016, strävar efter att vara din pålitliga guide på vägen mot ekonomisk stabilitet. Med ett dedikerat fokus på att stödja både privatpersoner och företag genom ekonomiska utmaningar, har Nstart etablerat sig som en pålitlig resurs för de som söker en ny början.

Nystartslån: Optimera din ekonomiska kontroll

För att erbjuda handfasta lösningar för att hantera ekonomiska utmaningar presenterar Nstart stolt Nystartslånet. Genom detta innovativa lån kan kunder samla sina befintliga skulder och skapa en enklare och mer hållbar ekonomisk struktur. Det är en strategi som inte bara minskar bördan för låntagarna utan också accelererar vägen till skuldavveckling.

Tillgängligt för alla - Oavsett kreditvärdighet

Nstart har som mål att vara den inkluderande finansinstitutet som öppnar dörrar för alla, oavsett deras kreditvärdighet. Genom att prioritera kundens inkomst och återbetalningsförmåga erbjuder Nstart en möjlighet för dem med betalningsanmärkningar att ansöka om och dra nytta av fördelarna med ett Nystartslån.

Helhetslösningar för ekonomisk hälsa

Utöver Nystartslånet sträcker sig Nstarts engagemang bortom traditionell utlåning. De erbjuder en omfattande verktygslåda för att förbättra den övergripande ekonomiska hälsan. Här ingår ett användarvänligt budgeteringsverktyg för att ge insyn och kontroll över utgifter samt en professionell rådgivningstjänst för att skapa skräddarsydda planer för skuldavveckling.

Möjligheter hos Nstart:

 1. Sänk dina kostnader med Nystartslånet:

  • Minska kostnaderna för flera lån med höga räntor och skapa utrymme för en sundare ekonomi.
 2. Budgeteringsverktyget:

  • Få kontroll över dina utgifter med Nstarts användarvänliga budgetverktyg.
 3. Rådgivningstjänsten:

  • Skapa skräddarsydda planer för att effektivt betala av dina skulder med professionell vägledning och stöd.

Nstart: Vägen till ekonomisk återhämtning

Oavsett om du överväger att ansöka om ett Nystartslån eller utforska Nstarts breda utbud av finansiella lösningar, erbjuder deras webbplats ytterligare insikter och information. Låt Nstart vara din partner på resan mot en stabilare ekonomisk framtid.

Med en grundläggande filosofi om en andra chans för alla strävar Nstart inte bara efter att erbjuda finansiella lösningar utan också att vara en positiv kraft för individuell och samhällelig förändring. Sedan 2016 har Nstart framgångsrikt bidragit till tusentals människors ekonomiska återhämtning, vilket resulterat i flera utmärkelser, inklusive "Årets företag för socialt ansvar" 2022.


Nystartslån från Nstart: En ny väg till ekonomisk frihet

Nystartslån från Nstart representerar en smart och målinriktad lösning för de som står inför ekonomiska utmaningar och söker en väg ut ur skuldfällan. Denna produkt går bortom att vara bara ett lån och sträcker sig till att vara en verktygslåda för ekonomisk återhämtning. Här är en närmare titt på vad Nystartslån har att erbjuda:

Nystartslån Nstart

Fördjupade fördelar med Nystartslån:

 1. Skuldkonsolidering:

  • Nystartslånet möjliggör en smidig övergång från att hantera flera lån till att samla all skuld i ett enda lån. Detta minimerar inte bara förvirringen kring olika lån och deras villkor utan skapar även en tydlig och hanterbar väg för att bli skuldfri.
 2. Förmånlig ränta för ekonomisk avlastning:

  • Med fokus på att erbjuda ekonomisk lättnad till sina kunder strävar Nstart efter att erbjuda en konkurrenskraftig ränta. Att få tillgång till en förmånligare ränta kan vara avgörande för att minska de totala kostnaderna och göra återbetalningen mer överkomlig.
 3. Längre återbetalningstid för flexibilitet:

  • Nystartslånet erbjuder en utökad återbetalningstid jämfört med många traditionella lån. Detta ger låntagaren en flexibelare tidslinje för att återbetala lånet och minskar därmed trycket på den månatliga budgeten.

Vem kvalificerar sig för Nystartslån:

För att säkerställa att Nystartslån når dem som behöver det mest, finns vissa grundläggande kvalifikationskrav:

 • Ålder: Låntagaren måste vara minst 18 år gammal.
 • Inkomst: En fast inkomst krävs för att säkerställa förmågan att återbetala lånet.
 • Identitet: Låntagaren måste ha en svensk identitet.

Enkel och snabb ansökningsprocess:

Att ta det första steget mot ekonomisk återhämtning behöver inte vara komplicerat. Nstart har strukturerat sin ansökningsprocess för att vara både enkel och snabb. Låntagare har möjlighet att ansöka online genom Nstarts användarvänliga webbplats eller genom att ringa in sin ansökan via telefon.

Sammanfattning:

Nystartslån från Nstart är mer än bara ett finansiellt verktyg; det är en ny början för dem som strävar efter ekonomisk stabilitet och frihet. Genom att erbjuda skuldkonsolidering, förmånliga räntor och längre återbetalningstider strävar Nstart efter att vara en pålitlig partner på vägen mot en sundare ekonomisk framtid. Utforska möjligheterna och ge dig själv verktygen för en ny start.


Samlingslån och Privatlån: En djupdykning i möjligheterna med Nstart

Att samla lån är en strategi som innebär att du tar ett nytt lån för att betala av dina befintliga lån. Detta kan vara en klok och fördelaktig åtgärd, speciellt om du har flera lån med höga räntor eller om dina månatliga betalningar är svåra att hantera.

Fördelar med att samla lån:

 1. Lägre ränta:

  • När du väljer att samla dina lån har du möjligheten att få en lägre ränta. Detta beror på att banken eller kreditinstitutet överväger det samlade beloppet av dina lån, vilket kan leda till en mer förmånlig räntesats.
 2. Längre återbetalningstid:

  • Ett annat positivt inslag av att samla lån är att du kan erhålla en längre återbetalningstid. Detta skapar andrum för en mer hanterbar månatlig återbetalningsplan.
 3. Enklare hantering:

  • Genom att kombinera dina lån till ett enda lån blir det enklare att hålla reda på och hantera din skuldsättning.

Privatlån: Flexibilitet för dina ekonomiska mål

Privatlån, å andra sidan, är en form av lån specifikt avsett för privatpersoner. Dessa lån kan användas för en rad ändamål, från att finansiera en bil till att renovera ditt hem eller betala av befintliga skulder.

För att ansöka om ett privatlån krävs att du uppfyller vissa grundläggande krav, inklusive en minimiålder på 18 år, en stabil inkomst och en svensk identitet. Räntan varierar beroende på din kreditvärdighet, vilket innebär att ju bättre din kreditvärdighet är, desto lägre blir räntan.

Nstart: Din partner för ekonomisk återhämtning

Nstart är ett framstående finansinstitut som fokuserar på att stödja personer i ekonomiska svårigheter. Deras engagemang sträcker sig till att erbjuda lån med förmånliga villkor, och ett av deras framstående erbjudanden är det innovativa Nystartslånet.

Nystartslån från Nstart: En helhetslösning för ekonomisk balans

Nystartslånet från Nstart utgör en omfattande lösning för dem som söker ekonomisk stabilitet. Fördelarna inkluderar:

 • Skuldkonsolidering:

  • Nystartslånet ger möjligheten att konsolidera befintliga skulder, vilket skapar en tydligare väg mot en skuldfri framtid.
 • Förmånlig ränta och längre återbetalningstid:

  • Låntagare kan dra nytta av en förmånligare ränta och en längre återbetalningstid, vilket ger ekonomisk lättnad.
 • Enkel ansökningsprocess:

  • Ansökningsprocessen är snabb och smidig, tillgänglig online eller via telefon för extra bekvämlighet.

Sammanfattning:

Att samla lån, särskilt genom Nystartslånet från Nstart, kan vara en intelligent strategi för att få kontroll över din ekonomi. Med lägre ränta, längre återbetalningstid och enklare hantering av dina lån, ger detta alternativ en välbehövlig andrum för dem som står inför ekonomiska utmaningar. Innan du tar beslutet att samla lån är det dock viktigt att noga väga för- och nackdelarna. Nstart står som en pålitlig partner på den ekonomiska resan mot en sundare framtid.


Nstart Låneskydd: Trygghet i ovisshet

Nstart Låneskydd är en värdefull försäkring som erbjuder ekonomisk säkerhet när livet tar oväntade vägar. Denna försäkring stöder dig genom att täcka dina lånekostnader om du står inför sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet, vilket gör det möjligt för dig att behålla din ekonomiska stabilitet under svåra tider.

Nstart Låneskydd

När du kan teckna Nstart Låneskydd:

För att teckna Nstart Låneskydd måste du:

 • Ha ett Nystartslån från Nstart.
 • Vara mellan 18 och 64 år gammal.
 • Ha en fast inkomst.
 • Ha varit anställd i minst 6 sammanhängande månader med en arbetsvecka på minst 20 timmar, eller vara egen företagare och ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa.

Kostnader för Nstart Låneskydd:

Nstart Låneskydd kostar 6,95 % av din månadsbetalning. Denna avgift betalas månadsvis tillsammans med din vanliga lånefaktura.

Vad försäkringen ersätter:

Nstart Låneskydd ersätter dina månadsbetalningar upp till 12 månader om du konfronteras med sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet. Dessutom täcker försäkringen även dina lånekostnader om du skulle avlida.

Hur du tecknar Nstart Låneskydd:

Du kan enkelt teckna Nstart Låneskydd genom att kontakta Nstarts kundtjänst på telefon 08-410 203 04 eller genom att besöka deras webbplats för att teckna försäkringen online.

Fördelar med Nstart Låneskydd:

 1. Ekonomisk säkerhet:

  • Försäkringen ger trygghet och säkerställer att dina lånekostnader täcks vid händelse av oväntade omständigheter.
 2. Undvika betalningsanmärkningar:
  • Genom Nstart Låneskydd minskar risken för betalningsanmärkningar och hjälper dig att bevara ditt hem eller din bil.

Nackdelar med Nstart Låneskydd:

 1. Kostnader:
  • Försäkringen kan upplevas som kostsam och återbetalning ges endast om händelserna inträffar.

Sammanfattning:

Nstart Låneskydd är en ovärderlig försäkring för dem som har ett Nystartslån och oroas över möjligheten att inte kunna täcka sina lånekostnader vid oväntade händelser. Det ger en känsla av trygghet och hjälper dig att undvika ekonomiska bekymmer. Innan du beslutar dig för att teckna Nstart Låneskydd är det dock viktigt att noga överväga för- och nackdelar för att fatta ett informerat beslut om din ekonomiska säkerhet.


Nstart Sparkonto: En smart väg till säker sparande

Nstart Sparkonto erbjuder en okomplicerad sparupplevelse som kan hjälpa dig att bygga upp ditt kapital. Med en attraktiv ränta på 0,5 % och flexibiliteten att göra insättningar och uttag när det passar dig, är detta sparkonto utformat för att möta dina sparbehov.

Öppna ditt Nstart Sparkonto

Vem kan öppna ett Nstart Sparkonto?

Nstart Sparkonto är tillgängligt för dig som är minst 18 år gammal, har ett svenskt personnummer och en stadig inkomst.

Ansökningsprocess och krav

För att enkelt öppna ditt Nstart Sparkonto, fyll i en ansökan online på Nstarts webbplats eller besök en av deras auktoriserade återförsäljare. Kom ihåg att ta med en kopia av ditt ID-kort.

Hantera ditt Nstart Sparkonto

Insättningar

Gör insättningar på ditt Nstart Sparkonto genom att överföra pengar från ett annat bankkonto eller sätta in kontanter i någon av Nstarts uttagsautomater.

Uttag

Ta ut pengar från ditt Nstart Sparkonto genom att överföra till ett annat bankkonto eller ta ut kontanter i någon av Nstarts uttagsautomater.

Fördelar med Nstart Sparkonto

 1. Attraktiv Ränta:

  • Nstart Sparkonto erbjuder en konkurrenskraftig ränta på 0,5 %, vilket ger dina besparingar möjlighet att växa över tid.
 2. Flexibilitet:

  • Kontot ger dig friheten att göra insättningar och uttag enligt ditt behov, vilket gör det idealiskt för både kortsiktiga och långsiktiga sparande.
 3. Säkerhet och Enkelhet:

  • Nstart Sparkonto är utformat med säkerhet och enkelhet i åtanke, vilket ger dig ett tryggt sätt att spara pengar.

Nackdelar med Nstart Sparkonto

 1. Lägre Ränta Jämfört Med Vissa Alternativ:
  • Räntan på Nstart Sparkonto kan vara lägre jämfört med vissa andra sparkonton på marknaden.

Sammanfattning

Nstart Sparkonto är det perfekta valet för dig som söker en enkel och säker sparform. Med konkurrenskraftig ränta och flexibilitet att hantera dina pengar som du önskar, erbjuder detta sparkonto en bekväm och pålitlig lösning för ditt sparande. Innan du tar beslutet att öppna ett Nstart Sparkonto, överväg noggrant både dess fördelar och nackdelar för att säkerställa att det passar dina unika behov och mål.


Mina Sidor Nstart: Säker och effektiv hantering

Inloggning på Mina Sidor Nstart: För att få tillgång till Mina Sidor Nstart behöver du din e-postadress och lösenord, som du hittar i brevet från Nstart vid din lån- eller sparkontoansökan. Vid eventuella problem, kontakta Nstarts kundtjänst på telefon 08-410 203 04.

Vad du kan se på Mina Sidor Nstart: Efter framgångsrik inloggning kan du utforska följande information:

 1. Kontoinformation:

  • Lånebelopp
  • Återbetalningstid
  • Räntesats
 2. Fakturor och betalningshistorik:

  • Tillgång till dina fakturor
  • Överblick av betalningshistoriken
 3. Kontaktinformation:

  • Uppdatera och granska din kontaktinformation
 4. Inställningar:

  • Hantera dina e-postmeddelanden och säkerhetspreferenser

Funktionaliteter på Mina Sidor Nstart: Utöver att granska informationen kan du genomföra följande åtgärder direkt på Mina Sidor Nstart:

 1. Betala dina fakturor:

  • Smidig och enkel betalningsprocess
 2. Ändra dina inställningar:

  • Anpassa ditt konto efter dina behov
 3. Kontakta Nstart kundtjänst:

  • Direkt kommunikation med kundtjänst för eventuella frågor eller problem

Tips för säker inloggning: För att säkerställa en trygg inloggning till Mina Sidor Nstart, överväg följande åtgärder:

 1. Använd ett starkt lösenord:

  • Innehållande minst 8 tecken, stora/små bokstäver, siffror och specialtecken.
 2. Byt lösenord regelbundet:

  • Öka säkerheten genom att ändra lösenordet regelbundet.
 3. Tvåfaktorsautentisering:

  • Lägg till extra skydd genom att aktivera tvåfaktorsautentisering.

Tvåfaktorsautentisering på Mina Sidor Nstart: Aktivera denna extra säkerhetsfunktion genom att följa dessa enkla steg:

 1. Besök Mina Sidor Nstart:

  • Logga in och navigera till "Inställningar."
 2. Välj "Tvåfaktorsautentisering":

  • Följ de enkla instruktionerna på skärmen.

Alternativt kan du ladda ner Nstart-appen för att aktivera tvåfaktorsautentisering och öka säkerheten på ditt konto.


Ansökan om Lån och Sparkonto hos Nstart: En guide genom kraven och processen

För att starta din resa med Nstart och ansöka om ett lån eller öppna ett sparkonto behöver du uppfylla vissa grundläggande krav:

 1. Allmänna krav:

  • Ålder: Du måste vara minst 18 år gammal.
  • Identifikation: Ett svenskt personnummer krävs.
  • Inkomst: En stadig och fast inkomst är nödvändig.
 2. Specifika krav för Nystartslån:

  • Skuldkrav: Du bör ha minst 30,000 kr i skulder.
  • Inkomstkrav: En årlig inkomst på minst 22,000 kr före skatt krävs.
 3. Specifika krav för Privatlån:

  • Inkomstkrav: En årlig inkomst på minst 15,000 kr före skatt krävs.

För att initiera din ansökan online eller hos en Nstart-återförsäljare behöver du även uppvisa en kopia av ditt ID-kort.

Processen efter ansökan: Efter att du har ansökt om ett lån eller sparkonto inleder Nstart följande steg:

 1. Kreditupplysning:

  • En kreditupplysning genomförs för att granska din ekonomiska situation. Det inkluderar inkomst, utgifter och befintliga skulder.
 2. Beslut om ansökan:

  • Baserat på din kreditupplysning och ansökan, fattar Nstart ett beslut om att bevilja eller avslå din ansökan.
 3. Låneerbjudande:

  • Vid godkännande får du ett låneerbjudande från Nstart.
 4. Acceptera låneerbjudandet:

  • Om du accepterar låneerbjudandet erhåller du ett låneavtal från Nstart.
 5. Låneavtal:

  • Låneavtalet specificerar detaljerna kring lånet, inklusive storlek, ränta och återbetalningstid.
 6. Utbetalning:

  • Efter undertecknande av låneavtalet, överförs det godkända lånet till ditt konto.

Att ansöka om ett lån eller sparkonto hos Nstart involverar således en noggrann process som tar hänsyn till din ekonomiska situation och syftar till att erbjuda skräddarsydda lösningar för dina behov.


Ansökan hos Nstart går smidigt till:

 1. Besök nstart.com: Inled ansökningsprocessen genom att besöka nstart.com.

 2. BankID-verifiering: Använd BankID för att verifiera din identitet och inkomst.

 3. Kontoutdrag: Vi behöver en kopia av ditt kontoutdrag för att säkerställa din inkomst och identifiera vilka kreditgivare du betalar till.

 4. Personlig handläggare: När ansökan är inlämnad tilldelas du en personlig handläggare som granskar och beslutar om vi kan hjälpa dig. Vid avslag informeras du via SMS.

 5. Telefonsamtal med handläggaren: Din handläggare kontaktar dig för att sammanställa dina skulder och besluta vilka som ska lösas. Snabb respons är viktigt.

 6. Eventuella kompletteringar: Ibland krävs ytterligare information, som ett lönebesked. Vid skulder hos Kronofogden krävs en medsökande på lånet.

 7. Digitalt skuldebrev: Du får ett avtal via mail och SMS som signeras med BankID. I avtalet specificerar du inbetalningsuppgifter för de skulder du önskar lösa.

 8. Samlingslån: Genom ett samlingslån löser vi dina skulder, och du påbörjar resan mot en hållbar privatekonomi.


Kundomdömen om Nstart: Erfarenheterna hos användare

Nstart, en framstående aktör inom finansbranschen som specialiserar sig på att erbjuda lån till de som möter ekonomiska utmaningar, har skapat en kundbas med övervägande positiva omdömen. Här är en närmare titt på de positiva och negativa erfarenheterna från Nstart-kunder:

Trustpilot-recensioner för Nstart

Nstart har erhållit ett betyg av 4,2 av 5 på Trustpilot, grundat på över 2 000 omdömen.

Nstart Trustpilot

Positiva kundomdömen:

Många kunder uttrycker sin uppskattning för att Nstart engagerar sig i att erbjuda lån till dem som möter ekonomiska svårigheter. Den höga tillgängligheten och användarvänligheten vid ansökan om lån är också faktorer som framhävs positivt. Här är några exempel på positiva omdömen från Nstart-användare:

 • "Jag är så glad att jag hittade Nstart. De hjälpte mig att samla mina skulder och få en bättre ekonomi."
 • "Nstart har en fantastisk kundtjänst. De var så hjälpsamma och vänliga när jag hade frågor."
 • "Det var så enkelt att ansöka om lån hos Nstart. Jag fick svar på min ansökan inom några dagar."

Negativa kundomdömen:

Trots övervägande positiva omdömen har vissa kunder uttryckt viss kritik mot räntesatserna som Nstart tillämpar på sina lån. Eftersom Nstart riktar sig till dem med mindre gynnsam kreditvärdighet, kan räntorna upplevas som högre jämfört med andra långivare. Här är några exempel på negativa omdömen från Nstart-användare:

 • "Räntan är lite hög, men det är förståeligt eftersom jag har en dålig kreditvärdighet."
 • "Det skulle vara bra om Nstart hade en längre återbetalningstid."

Sammanfattning:

Nstart utmärker sig som ett gynnsamt alternativ för dem som står inför ekonomiska utmaningar och behöver tillgång till lån. Kundtjänstens kvalitet och enkelheten i ansökningsprocessen framhävs som positiva aspekter. Det är dock viktigt att notera att räntorna kan vara något högre, vilket kan vara en övervägande faktor. För de som överväger att ansöka om ett lån från Nstart, här är några användbara tips:

 • Jämför räntesatser med andra långivare för att göra en informerad beslut.
 • Se till att du har kapacitet att återbetala lånet enligt de överenskomna villkoren.
 • Ansök om lån endast om det är nödvändigt och efter noggrann övervägande av din ekonomiska situation.

Företaget

Nstart, grundat 2016 i Stockholm, erbjuder samlingslån, sparkonton och ekonomisk rådgivning med fokus på personer med dålig kreditvärdighet. Deras samlingslån är utformade för att hjälpa kunder samla befintliga skulder med lägre ränta och månadsbetalning, även för de med betalningsanmärkningar.

Sparkontona erbjuder konkurrenskraftig ränta och bonusmöjligheter. Nstart ger ekonomisk rådgivning för att hjälpa kunder med budgetering och förbättring av kreditvärdighet.

Målgruppen är personer med dålig kreditvärdighet, och Nstart strävar efter att ge en andra chans ekonomiskt. Trots kritik för höga räntor har Nstart vunnit priser för sitt sociala ansvar och hjälpt tusentals att förbättra sin ekonomi.

Företaget planerar att fortsätta växa, hjälpa fler och utveckla nya produkter för att möta kundernas behov.


Kontakt

Nstart kan nås genom att ringa 08-410 203 04 eller skicka e-post till info@nstart.com.

Företaget strävar efter att svara på förfrågningar inom 24 timmar. Öppettiderna är måndag till fredag mellan 09.00 och 17.00.

Företaget är under Finansinspektionens tillsyn och har sin adress på Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm. De nuvarande öppettiderna är:

 • Fredag: 09:00 – 11:45, 13:00 – 17:00
 • Lördag: Stängt
 • Söndag: Stängt
 • Måndag: 09:00 – 11:45, 13:00 – 17:00
 • Tisdag: 09:00 – 11:45, 13:00 – 17:00
 • Onsdag: 09:00 – 11:45, 13:00 – 17:00
 • Torsdag: 09:00 – 11:45, 13:00 – 17:00

Klagomålshantering

Vi på Nstart vill säkerställa din kundnöjdhet och hanterar klagomål effektivt. Om du är missnöjd, maila klagomal@nstart.com eller ring 08-410 203 04. Vi svarar vanligtvis inom 14 dagar. Om du fortfarande är missnöjd kan du vända dig till ARN eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå för vägledning på 08-22 58 00 eller www.konsumenternas.se. Vid klagomål om försäkringar, kontakta ARN, PFN, eller allmän svensk domstol.


Fördelar med Nstart

Samlingslån
Erbjuder Sparkonto
Har låneskydd
Följer enkelt processen på mina sidor
Ok med betalningsanmärkning
Bra kundservice

Nackdelar med Nstart

Erbjuder inte snabblån
Relativ hög månadslön krävs
Stängt helger

Övrig info

Privatlån

Kreditupplysning
UC
Uppläggningsavgift
Nej
Administrationsavgift
Nej
Utbetalning
1 - 2
Utbetalning under helg/kväll
Nej
Betalningsanmärkning
Ja
Räntefri period
Nej
Samla lån
Ja
Medsökande
Ja
Antal partners
Krav
 • Kreditvärdighet: Betalningsanmärkningar, många kreditupplysningar och skulder hos Kronofogden är inte automatiska hinder
 • Kundprofil: Nstart välkomnar även ansökare med sämre kreditvärdighet
 • Bedömningsfokus: Huvudsaklig inriktning på inkomst och återbetalningsförmåga
 • Låneerbjudande: Möjlighet att ansöka om samlingslån
 • Ålderskrav för Nystartlånet: 18-62 år
 • Inkomstkrav: Minst en sökande ska ha fast inkomst
 • Medsökande: Ökar chanserna till beviljande, krävs vid skuld till Kronofogden
 • Kundrelation: Nära samarbete för ekonomisk förbättring
 • Ränteförmån: Årlig räntesänkning vid god betalningsdisciplin och undvikande av nya lån och kreditupplysningar
 • Mål: Att aldrig behöva ta ett nytt lån efter konsolidering
 • Grundkrav för Nystartlån:
  • Ålder: 18-62 år
  • Anställning: Minst en fast anställd
  • Inkomst: Minst 17 000 kr/mån
Låna med mobilen

Liknande långivare

Krea Technology AB är ett svenskt företag som grundades 2018. Företaget erbjuder en digital plattform för företagsfinansiering. Krea samarbetar med över 30 banker och andra långivare för att erbjuda små och medelstora företag konkurrenskraftiga lån, ...

Arcadia Finans

Arcadia Finans underlättar din låneprocess genom att erbjuda enkel, trygg och kostnadsfri låneansökan. Samarbetet med pålitliga banker under Finansinspektionens tillsyn ger möjlighet till flera erbjudanden. Endast en kreditupplysning görs, delad mell...

Moank

Moanks övergripande mål är att främja en långsiktig och hållbar privatekonomi för sina kunder genom att erbjuda finansiella produkter och tjänster. Med hjälp av AI-verktyg och innovativa tekniska lösningar strävar Moank efter att tillhandahålla lån o...

Nstart

För en ekonomisk omvandling, välkomna till Nstart, er pålitliga partner för att övervinna ekonomiska utmaningar och skapa en starkare ekonomisk framtid. Sedan 2016 har Nstart dedikerat sig till att erbjuda innovativa finansiella lösningar som sträcke...

Lenditum

Lenditum står som den framstående jämförelsetjänsten för privat- och företagslån, med målet att skapa en trygg, smidig och digitaliserad plattform för konsumenter och företag. Med möjligheten att kostnadsfritt ansöka om privatlån upp till 600 000 kr ...

Lånefaktas betyg av Nstart

5 / 5

Lånefakta rekommenderar Nstart som en pålitlig låneförmedlare. Med överlägsen förmåga att jämföra olika långivare genom endast en kreditupplysning, erbjuder Nstart en enkel och fördelaktig väg för att hitta det bästa låneerbjudandet på marknaden.

Tim Karlsson

Tim, med en civilekonomexamen, har ett starkt intresse för ekonomi och finans. Som innehållsansvarig ser han till att Lånefakta alltid erbjuder korrekt och aktuell information.