Krea

Krea Technology AB är ett svenskt företag som grundades 2018. Företaget erbjuder en digital plattform för företagsfinansiering. Krea samarbetar med över 30 banker och andra långivare för att erbjuda små och medelstora företag konkurrenskraftiga lån, krediter, factoring och leasing. Krea har sitt huvudkontor i Stockholm och har också ett kontor i Helsingfors. Företaget har över 20 anställda. Krea:s mål är att underlätta för små och medelstora företag att hitta den bästa finansieringen som passar deras unika behov. Företaget vill erbjuda en enkel och effektiv plattform där företag kan jämföra finansieringsvillkoren från upp till 30 banker och andra långivare.

Läs mer & ansök ->

Krea en innovativ kraft inom fintech och finansiell förvaltning

Krea Technology AB ("Krea") grundades 2018 av ett erfaret team som tidigare skapat en av Sveriges ledande jämförelsetjänster för privatpersoner. Genom egna erfarenheter som företagare och låntagare insåg vi behovet av förändring inom företagsfinansieringssektorn.

Vår strävan är att underlätta för små och medelstora företag att hitta den optimala finansieringen för deras unika behov. Genom en enkel och effektiv plattform möjliggör vi jämförelse av finansieringsvillkor från upp till 30 banker och andra långivare.

Vår vision sträcker sig bortom traditionella företagslån och inkluderar företagskredit, fastighetslån, factoring och leasing. Vi engagerar oss även i att skapa affärs- och likviditetsplaner för företag med mer komplexa finansieringsbehov. Med över 20,000 framgångsrikt hjälpta företag och närvaro i Stockholm och Helsingfors strävar Krea efter att vara den ultimata partnern för företagsfinansiering.

Krea:s fördelar:

Krea erbjuder flera fördelar för små och medelstora företag:

 1. Konkurrensutsättning: Krea hjälper företag att jämföra finansieringsvillkor från upp till 30 banker och långivare, vilket möjliggör att företagen kan hitta de bästa möjliga villkoren för sina specifika behov.

 2. Enkelhet: Krea:s plattform är lätt att använda, och företag kan ansöka om finansiering online på bara några minuter.

 3. Personlig service: Krea erbjuder personlig service för varje företag. Varje företag tilldelas en kundansvarig som kommer att hjälpa dem att hitta den bästa finansieringslösningen för deras behov.

Krea:s rekommendation:

Krea är det idealiska valet för små och medelstora företag som söker företagsfinansiering. Med ett omfattande utbud av produkter och tjänster, konkurrensutsättning och personlig service erbjuder Krea skräddarsydda finansieringslösningar.


Krea Företagslån: Ett mångsidigt finansieringsalternativ för företag

Krea tar stolt plats som en framstående långivare och erbjuder företagslån upp till imponerande 30 miljoner kronor för företag i alla branscher och storlekar. Deras mångsidiga finansieringsalternativ gör det möjligt för företag att använda lånen för olika ändamål, inklusive att stödja tillväxt, förvärva ny utrustning eller hantera likviditetsbrist.

Räntor:

Krea strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga räntor på sina företagslån. Räntesatserna varierar beroende på faktorer som lånebelopp, säkerhet och kreditvärdighet. I genomsnitt ligger räntespannet för företagslån från Krea mellan 5% och 25%.

Uppläggningsavgift:

För att tillgodose olika behov varierar uppläggningsavgiften för Kreas företagslån beroende på lånebelopp. I genomsnitt kan uppläggningsavgiften ligga mellan 1% och 5% av det totala lånebeloppet.

Utbetalningstid:

Flexibilitet präglar utbetalningstiden för Krea företagslån, vilken varierar baserat på lånebelopp och den överenskomna återbetalningsplanen. Generellt sett sträcker sig återbetalningstiden för företagslån från Krea mellan 1 och 10 år.

Ansökningsprocess:

Att ansöka om ett företagslån från Krea är både enkelt och smidigt. Genom att använda deras användarvänliga online-plattform kan företag snabbt och effektivt skicka in sina ansökningar. Den digitala ansökningsprocessen kräver att företagen fyller i ett låneformulär och bifogar nödvändiga dokument, inklusive företagsinformation och personlig inkomstinformation.

Kreditprövning:

En central del av ansökningsprocessen inkluderar en kreditprövning som beaktar företagets ekonomiska ställning, kreditvärdighet och syftet med lånet. Detta säkerställer en ansvarsfull långivning.

Fördelar med Kreas företagslån:

 • Enkel och smidig ansökan: Den digitala ansökningsprocessen gör det snabbt och bekvämt för företag att söka lån.
 • Konkurrenskraftiga räntor: Krea strävar efter att erbjuda företag konkurrenskraftiga räntesatser.
 • Flexibla villkor: Lånen anpassas efter företagens individuella behov och förutsättningar.
 • Tillgängligt för företag i alla storlekar: Oavsett företagets storlek finns möjlighet att dra nytta av Kreas finansieringsalternativ.

Nackdelar med Kreas företagslån:

 • Uppläggningsavgift: Det finns en kostnad i form av uppläggningsavgift, vilket företag bör beakta.
 • Kräver kreditprövning: En kreditprövning är nödvändig, vilket kan påverka lånebeslutet.

Krea Företagslån

Rekommendation:

Krea utmärker sig som en välrenommerad långivare och utgör ett utmärkt val för företag som söker flexibla och konkurrenskraftiga företagslån. Dess breda utbud av lån och dedikation till att möta företagens behov gör Krea till en rekommenderad aktör på företagslånemarknaden.


Krea Fastighetslån: Finansiering för fastighetsinvesteringar

Krea är stolt över att erbjuda fastighetslån som sträcker sig upp till imponerande 100 miljoner kronor, öppnande dörrar för både företag och privatpersoner att förverkliga sina fastighetsdrömmar. Dessa lån kan användas för att köpa, bygga eller renovera fastigheter och representerar en flexibel finansieringslösning för olika ändamål.

Räntor:

Räntorna för Kreas fastighetslån varierar beroende på flera faktorer, inklusive lånebelopp, säkerhet och kreditvärdighet. I genomsnitt ligger räntan på fastighetslån från Krea mellan fördelaktiga 4% och 7%, vilket ger låntagare konkurrenskraftiga alternativ.

Uppläggningsavgift:

Uppläggningsavgiften för fastighetslån från Krea varierar i enlighet med lånebeloppet. I genomsnitt ligger uppläggningsavgiften på en rimlig skala mellan 1% och 5% av det totala lånebeloppet.

Utbetalningstid:

Flexibilitet präglar utbetalningstiden för fastighetslån från Krea, där perioden varierar beroende på lånebelopp och den överenskomna återbetalningsplanen. Generellt sett sträcker sig utbetalningstiden för fastighetslån från Krea mellan 5 och 20 år, möjliggör låntagare att anpassa lånet efter sina individuella behov.

Ansökningsprocess:

Den digitala ansökningsprocessen för fastighetslån från Krea är både enkel och smidig. Genom att ansöka online via Kreas webbplats kan låntagare snabbt initiera sin låneansökan. För att ansöka behöver låntagare fylla i ett låneformulär och bifoga nödvändiga dokument, inklusive fastighetsinformation och personliga inkomstuppgifter.

Kreditprövning:

Alla som ansöker om fastighetslån från Krea genomgår en noggrann kreditprövning. Denna process tar hänsyn till låntagarens ekonomiska situation, kreditvärdighet och det specifika ändamålet med lånet.

Fördelar med Kreas fastighetslån:

 • Enkel och smidig ansökan: Den digitala ansökningsprocessen gör det snabbt och enkelt att söka fastighetslån.
 • Konkurrenskraftiga räntor: Krea strävar efter att erbjuda förmånliga räntesatser för att möta låntagarnas behov.
 • Flexibla villkor: Fastighetslånen är utformade med tanke på låntagarnas unika krav och önskemål.
 • Tillgängligt för företag och privatpersoner: Oavsett om det är för ett företagsprojekt eller en personlig fastighetsinvestering, är Krea här för att stödja.

Nackdelar med Kreas fastighetslån:

 • Uppläggningsavgift: Låntagare bör vara medvetna om den befintliga uppläggningsavgiften.
 • Kräver kreditprövning: En kreditprövning är en del av processen och kan påverka lånebeslutet.

Krea Fastighetslån

Rekommendation:

Krea utmärker sig som en pålitlig och anpassningsbar långivare och är ett starkt alternativ för företag och privatpersoner som söker ekonomiskt stöd för sina fastighetsprojekt. Med konkurrenskraftiga räntor och flexibla villkor rekommenderas Krea för de som söker pålitlig finansiering för sina fastighetsinvesteringar.


Factoringtjänster från Krea: Öka likviditeten och minska väntetiden

Factoring är en finansiell tjänst som effektiviserar likviditeten för företag genom att sälja sina utestående fakturor till ett factoringbolag. Krea, som specialiserar sig på att erbjuda flexibla finansiella lösningar, har utvecklat en robust factoringtjänst som riktar sig till företag i alla storlekar och branscher. Denna tjänst är särskilt värdefull för företag med betydande fakturavolym och ett behov av snabb tillgång till kapital.

Räntor:

Räntorna på Kreas factoring varierar beroende på företagets kreditvärdighet och fakturavolym. Krea strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga räntesatser, vilket i genomsnitt ligger mellan fördelaktiga 3% och 7%.

Uppläggningsavgift:

För att underlätta processen tar Krea ut en uppläggningsavgift för factoring, som varierar beroende på den totala fakturavolymen. I genomsnitt ligger denna avgift på en rimlig nivå mellan 0,5% och 2% av fakturavolymen.

Avgift för förfallen kredit:

Krea tillämpar en avgift för förfallen kredit om en faktura inte betalas inom den avtalade tidsfristen. Denna avgift varierar vanligtvis mellan 0,5% och 1,5% av fakturabeloppet, vilket uppmuntrar till snabbare betalningar.

Ansökningsprocess:

Ansökningsprocessen för Kreas factoring är designad för att vara smidig och snabb. Genom att använda det enkla online-ansökningsformuläret på Kreas hemsida kan företag initiera ansökningsprocessen. Nödvändiga dokument, inklusive företagsinformation och faktureringsunderlag, bifogas för att underlätta kreditprövningen.

Fördelar med Kreas factoring:

 • Snabb tillgång till pengar: Factoring ger företag omedelbar tillgång till kapital, vilket kan vara kritiskt för affärsverksamheten.
 • Minskar väntetiden: Genom att sälja fakturor slipper företag långa väntetider på kundbetalningar.
 • Minskar risken för kreditförluster: Krea tar aktivt itu med kreditrisker, vilket minimerar risken för förluster.
 • Förbättrar företagets likviditet: Factoring förbättrar företagets likviditet och underlättar förvärv av nödvändiga resurser.

Nackdelar med Kreas factoring:

 • Kostnadseffektivt för företag med stor omsättning av fakturor: Mindre företag med låg fakturavolym kan hitta alternativa finansieringsmetoder mer kostnadseffektiva.
 • Kräver kreditprövning: Kreditprövningen kan vara en barriär för vissa företag.

Factoring

Rekommendation:

Krea är ett starkt alternativ för företag som behöver effektivisera sin likviditet och snabbt få tillgång till kapital. De omfattande factoringmöjligheterna och konkurrenskraftiga villkoren gör Krea till ett pålitligt val för företag med betydande fakturavolym. Exempel på företag som kan dra nytta av denna tjänst inkluderar e-handelsföretag, byggföretag, reparatörsföretag och branschföretag.


Företagsleasing hos Krea

Företagsleasing är en förmånlig tjänst från Krea.se som möjliggör leasing av bilar, maskiner, utrustning och andra tillgångar för företag. Detta alternativ till att köpa tillgångarna direkt kan vara en strategi för att förbättra likviditeten och minska kostnaderna för företagets kapitalinvesteringar.

Fördelar med företagsleasing:

 1. Likviditet:
  Leasing ger tillgång till nödvändiga tillgångar utan att företaget behöver betala hela beloppet på en gång. Detta kan förbättra likviditeten och frigöra kapital för andra investeringar.

 2. Kostnadseffektivitet:
  Leasing kan vara kostnadseffektivare än att köpa vissa tillgångar, eftersom leasingföretag ofta erbjuder förmånligare räntor jämfört med traditionella banker.

 3. Flexibilitet:
  Leasing ger företagare ökad flexibilitet. Många leasingavtal tillåter uppsägning i förtid utan stora straffavgifter, vilket ger flexibilitet att anpassa tillgångarna efter företagets behov.

Nackdelar med företagsleasing:

 1. Långsiktig kostnad:
  Leasing kan bli dyrare än att köpa tillgångar på lång sikt, eftersom ränta betalas under hela leasingperioden.

 2. Bindningstid:
  Leasingavtal har ofta en bindningstid på flera år, vilket kan vara problematiskt om företaget behöver säga upp avtalet i förtid.

Typer av företagsleasing:

 1. Finansiell Leasing:
  Vanligast där månatliga leasingavgifter betalas. Efter leasingperioden finns möjlighet att köpa tillgången till ett förutbestämt restvärde.

 2. Operationell Leasing:
  Alternativ till finansiell leasing där månatliga avgifter betalas för att hyra tillgången under leasingperioden, och tillgången återgår till leasingföretaget efter periodens slut.

Ansökningsprocess:
För att ansöka om företagsleasing hos Krea.se krävs en enkel online-ansökan på företagets webbplats. Nödvändiga dokument, inklusive företagsinformation och personliga inkomstuppgifter, måste bifogas för att underlätta kreditprövningen.

Företagsleasing

Rekommendation:
Företagsleasing är en fördelaktig lösning för företag som behöver tillgångar utan att binda stora kapitalbelopp direkt. Det är dock klokt att jämföra olika leasingerbjudanden för att välja det som passar företagets behov och budget bäst. Krea.se erbjuder konkurrenskraftiga villkor och är därmed en rekommendation för företag som söker flexibilitet och kostnadseffektivitet i sina tillgångsinvesteringar.


Företagskredit hos Krea: Flexibel finansiering för företag i alla storlekar

Företagskredit från Krea.se är en anpassningsbar lösning som erbjuds företag oavsett storlek och bransch. Denna typ av kredit ger företagen möjlighet att låna pengar flexibelt för olika ändamål, såsom finansiering av tillväxt, inköp av ny utrustning eller täckning av likviditetsbrist.

Fördelar med företagskredit:

 1. Flexibilitet:
  Företagskrediter ger flexibilitet genom att låntagaren kan använda pengarna för olika ändamål. Det möjliggör att dra pengar när det behövs och återbetala enligt företagets egna behov.

 2. Snabbt:
  Dessa krediter kan ofta utbetalas snabbt, ofta inom några dagar. Det gör företagskredit till ett attraktivt alternativ för företag med snabba finansieringsbehov.

 3. Konkurrenskraftiga räntor:
  Krea.se erbjuder konkurrenskraftiga räntor för företagskrediter, vilket gör det mer fördelaktigt för företagen.

Nackdelar med företagskredit:

 1. Räntor:
  Företagskrediter medför räntekostnader, där företaget betalar en avgift för att låna pengar.

 2. Amortering:
  Amortering krävs, vilket innebär att en del av lånet måste återbetalas varje månad.

Ansökan om företagskredit:

För att ansöka om företagskredit hos Krea.se, krävs en enkel ansökan via företagets hemsida. Nödvändiga dokument, inklusive företagsinformation och personliga inkomstuppgifter, måste bifogas för att underlätta kreditprövningen.

Krea kommer att utföra en kreditprövning av företaget innan de fattar beslut om ansökan.

Företagskredit

Rekommendation:

Företagskrediter är ett användbart alternativ för företag som behöver flexibel finansiering. Dessa krediter möjliggör finansiering för tillväxt, inköp av ny utrustning eller hantering av likviditetsbrist. Det är dock avgörande att noggrant jämföra olika erbjudanden innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Exempel på användningsområden för företagskrediter:

 1. För att finansiera tillväxt:
  Möjlighet att finansiera expansion, som att öppna nya filialer eller lansera nya produkter.

 2. För att köpa ny utrustning:
  Användbar för inköp av ny utrustning, inklusive maskiner, fordon eller datorer.

 3. För att täcka likviditetsbrist:
  Används för att täcka en likviditetsbrist vid oväntade utgifter eller när företaget väntar på betalningar från kunder.


Krea:s Omdömen: En djupdykning i kundrecensioner

Krea, ett företag specialiserat på företagsfinansiering, har uppnått en imponerande genomsnittlig betygspoäng på 4,5 av 5 på den välrenommerade plattformen Trustpilot, baserat på över 260 kundomdömen. Dessa omdömen ger en inblick i företagets prestationer och kundupplevelser.

Positiva omdömen:

Kunder som har uttryckt sin tillfredsställelse lyfter fram flera positiva aspekter av Krea:

 1. Enkelhet och snabbhet: Många kunder berömmer Krea för dess enkla och snabba hantering av finansieringsansökningar. Enligt [Företagsnamn] var Krea ett "fantastiskt stöd" under tillväxtfasen, och ansökningsprocessen genomfördes snabbt och effektivt.

 2. Konkurrenskraftiga villkor: Kundrecensioner understryker företagets erbjudande av konkurrenskraftiga finansieringsvillkor. [Företagsnamn] uttrycker sin nöjdhet med det "bra erbjudandet" de fick genom att jämföra alternativ från olika långivare med hjälp av Krea.

 3. Informativ och hjälpsam service: Krea får beröm för att vara informativa och hjälpsamma. Kundcitat som "Krea var väldigt hjälpsamma och informativa" indikerar att företaget har lyckats ge stöd och svar på kundernas frågor.

Negativa omdömen:

Även om övervägande positiv, har Krea också mött några negativa recensioner som framhäver utmaningar och kundmissnöje:

 1. Långsam process: Vissa kunder har uttryckt oro över en långsam process. [Företagsnamn] klagade över att det "tog flera veckor att få ett beslut om ansökan."

 2. Bristande hjälp och förståelse: Negativa omdömen pekar på situationer där kunder kände att de inte fick tillräcklig hjälp eller att deras behov inte förstods fullt ut. [Företagsnamn] framhävde att de "inte kunde svara på alla våra frågor."

 3. Avslag på lånansökan: Vissa kunder var besvikna över att deras lånansökningar avslogs. [Företagsnamn] uttryckte sin besvikelse över att "inte få det lån vi hade ansökt om."

Krea Omdömen

Sammanfattning och rekommendation:

Slutligen visar kundrecensionerna att Krea är en stark kandidat för små och medelstora företag som söker företagsfinansiering. Med ett omfattande utbud av produkter och tjänster, konkurrensutsättning och personlig service är Krea en pålitlig partner.

Dock bör det noteras att alla företag är unika, och vad som fungerar för ett företag kan variera för andra. Det är därför viktigt att genomföra en grundlig jämförelse av olika alternativ innan man tar ett beslut om finansiering.


Fördelar med Krea

Enkel och smidig ansökan
Personlig service
Upp till 30 Mkr
Flexibla villkor
Tillgängligt för företag och privatpersoner
Förbättrar företagets likviditet

Nackdelar med Krea

Kräver kreditprövning
Uppläggningsavgift

Övrig info

Företagslån

Belopp
20.000 kr - 30.000.000 kr
Löp tid
9 - 60 månader
Anslutna långivare
30
Betalningsanmärkningar
Accepteras
Utan säkerhet i företaget
Ja
Utan personlig borgen
Ja
Minsta omsättning
50.000 kr
Kreditupplysning på företrädaren
UC
Kreditupplysning på företaget
UC
Krav
 • Ansvarig roll: För att ansöka om finansiering hos Krea ska du som ansöker vara firmatecknare inom företaget, t.ex. VD eller styrelseledamot.
 • Registreringskrav: Företaget måste också vara registrerat i och vara aktivt i Sverige.
 • Legitimationskrav: Ha en verklig huvudman registrerad.

Liknande långivare

Krea Technology AB är ett svenskt företag som grundades 2018. Företaget erbjuder en digital plattform för företagsfinansiering. Krea samarbetar med över 30 banker och andra långivare för att erbjuda små och medelstora företag konkurrenskraftiga lån, ...

Arcadia Finans

Arcadia Finans underlättar din låneprocess genom att erbjuda enkel, trygg och kostnadsfri låneansökan. Samarbetet med pålitliga banker under Finansinspektionens tillsyn ger möjlighet till flera erbjudanden. Endast en kreditupplysning görs, delad mell...

Moank

Moanks övergripande mål är att främja en långsiktig och hållbar privatekonomi för sina kunder genom att erbjuda finansiella produkter och tjänster. Med hjälp av AI-verktyg och innovativa tekniska lösningar strävar Moank efter att tillhandahålla lån o...

Nstart

För en ekonomisk omvandling, välkomna till Nstart, er pålitliga partner för att övervinna ekonomiska utmaningar och skapa en starkare ekonomisk framtid. Sedan 2016 har Nstart dedikerat sig till att erbjuda innovativa finansiella lösningar som sträcke...

Lenditum

Lenditum står som den framstående jämförelsetjänsten för privat- och företagslån, med målet att skapa en trygg, smidig och digitaliserad plattform för konsumenter och företag. Med möjligheten att kostnadsfritt ansöka om privatlån upp till 600 000 kr ...

Lånefaktas betyg av Krea

5 / 5

Lånefakta rekommenderar Krea som en pålitlig partner för företagsfinansiering med ett imponerande genomsnittsbetyg på 4,6 av 5 på Trustpilot, baserat på över 295 omdömen. Kreas enkelhet, snabbhet och konkurrenskraftiga villkor får positivt erkännande, vilket tyder på att företaget lever upp till förväntningarna och erbjuder en pålitlig plattform för företagslån, krediter, factoring och leasing.

Tim Karlsson

Tim, med en civilekonomexamen, har ett starkt intresse för ekonomi och finans. Som innehållsansvarig ser han till att Lånefakta alltid erbjuder korrekt och aktuell information.