Lån med borgensman

Lån med borgensman - Borgenslån

Utforska vår guide för att ta reda på allt du behöver veta om lån med borgensman och hur du kan dra nytta av denna flexibla finansiella lösning.

Lånebelopp:

150000 kr

10 000 kr

600 000 kr

Löptid (år):

år
Ungefärlig månadskostnad

209 SEK

Jämför erbjudanden!

Genom att använda vår hemsida godkänner du våra användarvillkor och hur vi hanterar personuppgifter.

För att beräkna ungefärliga månadskostnaden adderar vi lånebeloppet med uppläggningsavgiften (500kr), delar det med lånetiden omvandlat till månader och lägger sedan till 7% ränta.

Vår favorit! Jämför upp till 40 långivare
Belopp
10 000 - 600 000 SEK
Löptid
1 - 15 år
Ränta
4,70 - 33,75 %
Åldersgräns
18 år
Anslutna banker
40
Utan UC
Nej
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 107 101 kr till 22% rörlig ränta med en återbetalningstid på 3.3 år, med 39 avbetalningar om 3 890 kr och 174 kr i uppläggningsavgift samt 18 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 24.36%. Totalt att återbetala blir 151 728 kr.
Välkänd låneförmedlare!
Belopp
5 000 - 600 000 SEK
Löptid
1 - 20 år
Ränta
5,07 - 33,46 %
Åldersgräns
18 år
Anslutna banker
39
Utan UC
Nej
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 126 882 kr till 24% rörlig ränta med en återbetalningstid på 6 år, med 72 avbetalningar om 3 389 kr och 128 kr i uppläggningsavgift samt 47 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 26.82%. Totalt att återbetala blir 244 021 kr.
Medlemmar får 1% ränterabatt!
Belopp
15 000 - 600 000 SEK
Löptid
2 - 15 år
Ränta
5,20 - 16,95 %
Åldersgräns
20 år
Anslutna banker
1
Utan UC
Nej
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 92 677 kr till 8% rörlig ränta med en återbetalningstid på 6.9 år, med 83 avbetalningar om 1 477 kr och 121 kr i uppläggningsavgift samt 18 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 8.30%. Totalt att återbetala blir 122 586 kr.

Innehållsförteckning


Att söka lån kan vara en utmanande process, särskilt om man står inför ekonomiska hinder eller har en mindre stabil kreditvärdighet. Ett alternativ som kan underlätta för den som behöver låna pengar är att ansöka om ett lån med borgensman, även känt som borgenslån. Men hur fungerar egentligen detta lånealternativ? I den här artikeln kommer vi att utforska de grundläggande principerna bakom lån med borgensman och ge dig en djupare förståelse för hur du kan dra nytta av denna finansiella möjlighet.

Borgenslån - så här fungerar det

Ett borgenslån är en form av lån där en tredje part, borgensmannen, går i god för låntagaren och åtar sig att betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan göra det. Detta skapar en extra säkerhetsnivå för långivaren och ökar chanserna för att låntagaren får lånet beviljat eller erhåller bättre lånevillkor.

Här är några grundläggande steg och överväganden för hur borgenslån fungerar:

 1. Låntagarens ansökan: Låntagaren ansöker om ett lån och anger en person som är villig att agera borgensman. Låntagarens kreditvärdighet och ekonomiska situation kommer fortfarande att bedömas av långivaren.
 2. Bedömning av borgensmannen: Borgensmannens ekonomiska stabilitet och kreditvärdighet kommer också att granskas av långivaren. Borgensmannen förväntas ha en starkare ekonomisk ställning än låntagaren.
 3. Ansvar och åtagande: Genom att acceptera rollen som borgensman går personen med på att ta över återbetalningsansvaret om låntagaren inte kan uppfylla sina förpliktelser. Detta gör borgensmannen juridiskt skyldig att betala tillbaka lånet.
 4. Lånebeslut: Om både låntagaren och borgensmannen anses vara kreditvärdiga, kan lånet beviljas. Lånevillkoren, som ränta och återbetalningstid, fastställs vid detta skede.
 5. Återbetalning och konsekvenser: Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, blir borgensmannen ansvarig för att täcka skulden. Detta kan påverka borgensmannens kreditvärdighet och ekonomiska situation negativt.

Att agera som borgensman är en betydande förtroendehandling och innebär vissa risker för personen som ställer upp. Därför är det viktigt att både låntagaren och borgensmannen noga överväger och förstår konsekvenserna innan de ingår i en sådan finansiell överenskommelse.


Fördelar med Borgenslån

Att välja ett borgenslån kan erbjuda flera fördelar, både för låntagaren och borgensmannen. Här är några av de potentiella fördelarna med borgenslån:

 • Ökad chans till lånebeviljande: För personer med mindre stabil kreditvärdighet eller begränsad ekonomisk historik kan en borgensman öka chanserna att få lånet beviljat. Långivare ser på borgensmannens ekonomiska stabilitet som en extra trygghet.
 • Bättre lånevillkor: Med en borgensman kan låntagaren möjligen förhandla fram mer fördelaktiga lånevillkor, såsom lägre ränta eller längre återbetalningstid. Borgensmannens närvaro minskar risken för långivaren och kan därmed leda till mer gynnsamma avtal.
 • Möjlighet att bygga eller förbättra kreditvärdighet: För låntagare med begränsad kreditvärdighet kan framgångsrikt återbetalade borgenslån bidra till att förbättra deras kreditvärdering över tiden. Detta kan öppna dörrar för framtida lån utan behov av borgensman.
 • Stöd från borgensmannen: Att ha en borgensman kan ge känslomässigt och praktiskt stöd för låntagaren. Det kan vara särskilt viktigt i svåra ekonomiska perioder eller om låntagaren upplever problem med återbetalningen.
 • Stöd från borgensmannen: Att ha en borgensman kan ge känslomässigt och praktiskt stöd för låntagaren. Det kan vara särskilt viktigt i svåra ekonomiska perioder eller om låntagaren upplever problem med återbetalningen.
 • Flexibilitet för borgensmannen: Borgensmannen har vanligtvis möjlighet att diskutera och komma överens om villkoren för borgenskapet. Detta kan innebära att borgensmannen har viss kontroll över lånevillkoren och kan anpassa dem efter sin egen ekonomiska situation.

Att agera som borgensman är en betydande förtroendehandling och innebär vissa risker för personen som ställer upp. Därför är det viktigt att både låntagaren och borgensmannen noga överväger och förstår konsekvenserna innan de ingår i en sådan finansiell överenskommelse.


Risker med Borgenslån

Trots de potentiella fördelarna med borgenslån finns det även betydande risker, särskilt för borgensmannen. Här är några av de viktigaste riskerna att vara medveten om:

 • Ekonomiskt ansvar utan nytta: Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, måste borgensmannen ta över återbetalningsansvaret. Detta kan innebära en betydande ekonomisk börda för borgensmannen utan att denne har haft någon nytta av lånet.
 • Negativ påverkan på kreditvärdering: Om låntagaren inte kan uppfylla sina åtaganden och borgensmannen tvingas betala tillbaka lånet, kan detta påverka borgensmannens kreditvärdering negativt. Det kan göra det svårare för borgensmannen att få egna lån eller krediter i framtiden.
 • Risk för relationssvårigheter: Ett borgenslån kan skapa spänningar eller konflikter i relationen mellan låntagaren och borgensmannen, särskilt om det uppstår svårigheter med återbetalningen. Det är viktigt att ha öppen kommunikation och tydliga förväntningar från början.
 • Oförutsedda livshändelser: Borgensmannen löper risken att påverkas av oväntade livshändelser som sjukdom, arbetslöshet eller andra ekonomiska utmaningar. Om borgensmannen hamnar i en svår situation kan det påverka förmågan att uppfylla åtagandet som borgensman.
 • Begränsad kontroll över lånet: Borgensmannen har vanligtvis ingen kontroll över hur låntagaren använder lånet. Detta innebär att borgensmannen kan hamna i en situation där lånet inte används på ett ansvarsfullt sätt, och ändå är borgensmannen ansvarig för återbetalningen.

Att söka lån kan vara en utmanande process, särskilt om man står inför ekonomiska hinder eller har en mindre stabil kreditvärdighet.

Att agera som borgensman är en betydande förtroendehandling och innebär vissa risker för personen som ställer upp. Därför är det viktigt att både låntagaren och borgensmannen noga överväger och förstår konsekvenserna innan de ingår i en sådan finansiell överenskommelse.

Olika typer av borgenslån


Olika typer av borgenslån

Borgenslån är en finansiell överenskommelse där en tredje part, borgensmannen, går i god för låntagaren och åtar sig att betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan göra det. Detta arrangemang involverar ofta personliga relationer, där borgensmannen kan vara en familjemedlem, vän eller kollega. Det är viktigt att förstå att det finns olika typer av borgenslån, var och en med sina egna villkor och konsekvenser. Nedan undersöker vi tre typer av borgenslån och hur de skiljer sig åt i ansvar och åtaganden.

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen tar på sig ansvaret att betala den del av lånet som låntagaren själv inte kan täcka. Långivaren måste först säkerställa att låntagaren saknar betalningsmöjligheter eller tillgångar som kan användas för att täcka skulden. Först efter detta steg kan långivaren kräva att borgensmannen betalar i låntagarens ställe.

Proprieborgen

Proprieborgen är den vanligaste typen av borgenslån eftersom många långivare finner villkoren för enkel borgen som alltför krångliga. I fallet med proprieborgen räknas låntagarens skuld som om den vore borgensmannens egen. Detta gör det enklare för långivaren att driva in skulden om låntagaren stöter på svårigheter att uppfylla sitt åtagande.

Solidarisk borgen

Den tredje varianten, solidarisk borgen, involverar flera personer som går i borgen och delar på ansvaret för lånebetalningarna. Alla borgensmän delar en solidarisk betalningsskyldighet, vilket ger långivaren fler möjligheter att kräva betalning om lånet inte återbetalas som överenskommet. Ett lån med flera borgensmän kan vara mer fördelaktigt för långivaren, eftersom det ger en breddad ansvarskrets.

Att förstå dessa olika former av borgenslån är avgörande för både låntagare och borgensmän. Varje typ har sina egna implikationer och risker, och det är viktigt att noggrant överväga dessa innan man ingår i en sådan finansiell överenskommelse.


Avslutande tankar

Sammanfattningsvis har vi utforskat olika aspekter av borgenslån och dess varianter, inklusive enkel borgen, proprieborgen och solidarisk borgen. Att överväga att använda borgenslån kan vara fördelaktigt under vissa omständigheter, särskilt för dem som möjligen har begränsad kreditvärdighet. Trots de potentiella fördelarna finns det dock väsentliga risker, särskilt för borgensmannen, som bör övervägas noggrant.

Att övertyga någon att agera som borgensman är en känslig process och kräver öppen kommunikation och ömsesidig förståelse. Det är viktigt att betona både de potentiella fördelarna och riskerna för båda parter. Ett exempel på en situation där borgenslån kan vara en användbar lösning är när en individ söker finansiering för ett stort köp, som en bostad, men har svårigheter att få ett lån på egen hand på grund av en tidigare svag kreditvärdighet. I detta fall kan en borgensman med starkare ekonomisk ställning underlätta låneprocessen och förbättra lånevillkoren.

Det är dock viktigt att komma ihåg att övertygande bör göras med noggrannhet och respekt för den potentiella borgensmannens egna ekonomiska situation och gränser. För att undvika konflikter och missförstånd är det avgörande att skapa en tydlig skriftlig överenskommelse och upprätthålla en kontinuerlig dialog under hela låneperioden. Sammantaget är borgenslån en finansiell strategi som kan vara användbar under vissa omständigheter, men det är inte utan sina risker, och alla inblandade parter bör vara medvetna om dem innan de går med på en sådan överenskommelse.


Frågor och svar

Ett borgenlån är ett lån där en tredje part, borgensmannen, går i god för låntagarens återbetalningsförmåga. Det ger ökad säkerhet för långivaren och ökar chanserna för låntagaren att bli godkänd.

En borgensman kan vara en vän, familjemedlem eller annan person med stabil ekonomi. Långivarens krav varierar, men oftast måste borgensmannen ha tillräcklig inkomst och en god kreditvärdighet.

Om du som låntagare inte kan betala tillbaka lånet, blir borgensmannen ansvarig för skulden. Det är därför viktigt att noggrant överväga detta ansvar innan man går i god för någons lån.

Ett borgenlån påverkar oftast både låntagarens och borgensmannens kreditvärdighet. Om återbetalning sker som planerat kan det förbättra kreditvärdigheten, men missade betalningar kan leda till negativa konsekvenser.

Ja, fördelarna inkluderar lägre räntor och större chanser att bli godkänd för lånet. Det är en möjlighet för de med mindre etablerad kreditvärdighet att få tillgång till lån genom att ha en borgensman.

Tim Karlsson

Tim, med en civilekonomexamen, har ett starkt intresse för ekonomi och finans. Som innehållsansvarig ser han till att Lånefakta alltid erbjuder korrekt och aktuell information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, tipsen, råden och exklusiva erbjudanden direkt i din inkorg! Registrera dig idag.