Företagslån aktiebolag

Företagslån ger företag möjligheten att växa och expandera genom tillgång till nödvändigt kapital.

Företagslån utgör kärnan i en framgångsrik företagsstrategi. Genom denna guide kommer vi att kasta ljus över olika lånetyper, deras fördelar och hur de kan hjälpa företag att blomstra och växa. Häng med när vi navigerar genom världen av företagsfinansiering.

Lånebelopp:

500000 kr

10 000 kr

30 000 000 kr

Löptid (år):

år
Ungefärlig månadskostnad

209 SEK

Jämför erbjudanden!

Genom att använda vår hemsida godkänner du våra användarvillkor och hur vi hanterar personuppgifter.

För att beräkna ungefärliga månadskostnaden adderar vi lånebeloppet med uppläggningsavgiften (500kr), delar det med lånetiden omvandlat till månader och lägger sedan till 7% ränta.

Jämför upp till 30 långivare med en UC!
Minsta omsättning
50.000 kr
Max belopp
30.000.000 kr
Löptid
9 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 50 726 kr till 25% rörlig ränta med en återbetalningstid på 3.8 år, med 46 avbetalningar om 1 775 kr och 238 kr i uppläggningsavgift samt 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 28.07%. Totalt att återbetala blir 81 653 kr.
Vår favorit!!
Minsta omsättning
50.000 kr
Max belopp
30.000.000 kr
Löptid
9 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 62 665 kr till 22% rörlig ränta med en återbetalningstid på 2 år, med 24 avbetalningar om 3 299 kr och 236 kr i uppläggningsavgift samt 38 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 24.36%. Totalt att återbetala blir 79 171 kr.
Jämför upp till 20 långivare med en UC!
Minsta omsättning
0 kr
Max belopp
10.000.000 kr
Löptid
1 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 112 698 kr till 18% rörlig ränta med en återbetalningstid på 8.3 år, med 100 avbetalningar om 2 217 kr och 249 kr i uppläggningsavgift samt 31 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 19.56%. Totalt att återbetala blir 221 651 kr.

Innehållsförteckning


Företagslån är inte bara en ekonomisk resurs – de utgör också fundamentet för tillväxt och innovation för företag världen över. I detta utforskande intro tar vi oss an världen av företagslån, avtäcker dess olika former, och utforskar hur dessa strategiska finansiella verktyg kan forma och stödja företag i deras resa mot framgång och expansion. Häng med när vi dyker in i vikten av företagsfinansiering och dess roll för företagsutveckling.


Företagslån: Din guide till smart finansiering

Att finansiera företagsverksamhet är en utmaning som många aktiebolag står inför regelbundet. För företagslån aktiebolag finns en mängd olika erbjudanden och möjligheter, oavsett om du leder ett etablerat företag eller nyligen har startat ett nytt aktiebolag. Företagskrediter är skräddarsydda för att passa specifika behov och kan användas för allt från att täcka rörelsekapital till att investera i tillväxt eller ny utrustning. Processen för att ansöka om företagslån till aktiebolag innebär att noggrant värdera ditt företags finansiella hälsa och framtidspotential, vilket långivare tar i beaktning vid beslut om lån och villkor.

Den flexibilitet som företagslån för aktiebolag erbjuder kan vara avgörande för din verksamhets fortlevnad och expansion. Att förstå de olika typer av lån, dess villkor samt återbetalningskrav är nyckeln till att välja rätt finansiering. Oavsett om behovet är brådskande och du söker snabba företagslån aktiebolag, eller om du föredrar en traditionell låneansökan, är det viktigt att du tar dig tid att noggrant jämföra olika alternativ för att säkerställa att du får de mest gynnsamma villkoren för ditt företags specifika situation.

Viktiga punkter

 • Företagslån kan vara kritiska för ett aktiebolags växt och utveckling.
 • Att förstå villkoren och återbetalningskraven är essentiellt innan du signerar ett låneavtal.
 • Det finns flera finansieringsformer att överväga beroende på ditt företags behov och ekonomiska ställning.

Grundläggande om företagslån för aktiebolag

För ett aktiebolag kan ett företagslån vara avgörande för tillväxt och utveckling. Här går vi igenom vad ett företagslån faktiskt innebär och de för- och nackdelar du bör överväga.

Vad innebär företagslån?

Ett företagslån är en finansiell produkt som ger ditt aktiebolag tillgång till kapital som kan användas för olika ändamål, såsom investeringar eller likviditetsförbättringar. Krediten ges som regel mot en överenskommen ränta, och ofta behöver ditt bolag ställa någon form av säkerhet för lånet. Det är vanligt att långivare gör en bedömning av ditt företags finansiella hälsa och framtidsutsikter innan de beslutar om att bevilja lånet.

För- och nackdelar med företagslån

Företagslån erbjuder flexibilitet och möjlighet för ditt aktiebolag att reagera snabbt på affärsmöjligheter. Du kan förbättra företagets kassaflöde, investera i ny utrustning eller använda pengarna för att skala upp verksamheten.

Fördelar:

 • Tillgång till kapital: Ett lån kan ge ditt aktiebolag det kapital som krävs för att växa och expandera.
 • Flexibilitet: Lån ger dig möjligheter att finansiera en mängd olika företagsrelaterade kostnader.
 • Potentiell skatteförmån: Räntan på företagslån är ofta avdragsgill i företagets deklaration.

Nackdelar:

 • Räntekostnader: Företagslån innebär en kostnad i form av ränta, vilket kan påverka företagets lönsamhet.
 • Krav på säkerhet: Många långivare kräver någon form av säkerhet för lånet, vilket kan innebära en risk för företagets tillgångar.
 • Återbetalningsansvar: Ett lån måste återbetalas även om företagets investeringar inte genererar förväntade intäkter.

Ansökningsprocess och krav

När du som företagare står inför att ansöka om företagslån är det viktigt att du är väl förberedd och förstår de olika stegen och kraven som ställs. Detaljer som kreditvärdighet och eventuella betalningsanmärkningar spelar en avgörande roll i kreditgivarens beslut.

Att ansöka om företagslån

Processen att ansöka om företagslån innebär i regel att du först behöver identifiera ett behov samt välja en långivare som passar din verksamhetsprofil. Du kommer oftast att behöva fylla i ansökningsformulär online där företagets ekonomiska information och lånebelopp specificeras. I många fall är responsen snabb, och hos vissa långivare kan du få ett preliminärt besked om låneutrymme inom någon minut.

Krav för att erhålla företagslån

Kraven för att få ett företagslån varierar mellan olika långivare, men vanliga kriterier inkluderar:

 • Längd på företagsverksamhet: De flesta långivare kräver att ditt aktiebolag har varit aktivt i en viss tidsperiod, oftast minst 6-12 månader.
 • Starkt kassaflöde: Ditt företag bör ha ett tillräckligt starkt kassaflöde för att kunna betala tillbaka lånet.
 • Inga betalningsanmärkningar: Även om vissa långivare kan godkänna lån trots anmärkningar, är det en mer komplicerad process.
 • Borgen: Vissa långivare förväntar att du ställer personlig borgen eller har en borgensman som säkerhet.

Betydelsen av kreditvärdighet

Kreditvärdigheten avgör ofta villkoren för ditt företagslån. En UC-kreditupplysning kommer sannolikt att tas av långivaren för att utvärdera din förmåga att hantera skulden. God kreditvärdighet ger oftast bättre ränta och lånevillkor medan en låg kreditvärdighet kan leda till högre räntor och striktare återbetalningskrav. Om du har betalningsanmärkningar kan det påverka din kreditvärdighet negativt.


Företagslånets villkor och återbetalning

När du överväger att ta företagslån för ditt aktiebolag är det viktigt att förstå de specifika villkoren och detaljerna kring återbetalning. Här följer en genomgång av lånevillkor och återbetalningsplaner med tillhörande räntor som du bör känna till.

Lånevillkor

Företagslån kommer med varierande villkor beroende på långivaren, och det är avgörande att du noggrant granskar dessa. Löptiden på lånet kan variera, och det är viktigt att välja en period som är förenlig med företagets betalningskapacitet. Lånebeloppet bestäms utifrån företagets behov och kreditvärdighet. Räntan på lånet kan vara antingen rörlig eller fast, och valet mellan dessa bör grundas i en bedömning av hur ränteförändringar kan påverka återbetalningen.

Återbetalningsplan och räntor

Din återbetalningsplan måste vara realistisk och anpassad till företagets ekonomiska situation. Den bör inkludera en tydlig tidslinje för när och hur du ska återbetala lånet. Räntor och kostnader för lånet varierar och det är centralt att förstå den totala kostnaden för lånet över tid. Ett större företagslån har ofta en längre löptid vilket också kan innebära lägre månadskostnader, men potentiellt högre total räntekostnad över hela låneperioden.


Alternativ finansiering och låneformer

När du undersöker företagslån för aktiebolag finns det flera alternativ till den traditionella bankfinansieringen. Det är viktigt att du förstår de olika typerna av säkerheter som kan användas och att du känner till de alternativa finansieringsvägar som kan passa ditt företags specifika behov och situation.

Olika typer av säkerheter för lån

För att säkra ett företagslån kan olika former av säkerheter användas. Pant innebär att du som låntagare ger långivaren en säkerhet i form av egendom, vilket kan omfatta allt ifrån fastigheter till företagets lager. En företagsinteckning ger långivaren en säkerhetsrätt i företagets tillgångar utan att dessa tillgångar behöver överlämnas till långivaren. Om ditt företag är en juridisk person kan detta ge ytterligare möjligheter att använda företagets tillgångar som säkerhet för lån.

Alternativa finansieringsvägar

Utöver traditionella lån finns det andra vägar för att skaffa kapital till ditt aktiebolag. En sådan väg är factoring, där ditt företag säljer sina fakturor till ett factoringbolag för att snabbare få in kapital. Blancolån, eller lån utan specifik säkerhet, kan vara en alternativ lösning, men tenderar att ha högre räntor på grund av den ökade risken för långivaren. Det är viktigt att du noggrant överväger alla aspekter av de olika finansieringsvägarna för att hitta det alternativ som bäst passar ditt företags unika förutsättningar.


Att växa och investera med hjälp av företagslån

När du vill ta ditt aktiebolag till nästa nivå är extern finansiering ofta en nödvändig del av processen. Företagslån erbjuder det kapital som kan krävas för att göra viktiga investeringar i din expansion.

Investeringar och kapital för expansion

Att expandera ett företag kräver ofta betydande kapital. Det kan exempelvis vara pengar du behöver för att investera i ny utrustning, renovera befintliga lokaler eller öka ditt aktiekapital som en del av en större affärsplan. Ett företagslån kan erbjuda det finansiella utrymmet att göra dessa investeringar utan att omedelbart påverka bolagets likviditet.

För nystartade företag kan tillgången till företagslån vara särskilt kritisk. I uppstartsfasen kan du stå inför kostnader för marknadsföring för att etablera ditt varumärke, eller för forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Genom att säkra ett företagslån kan du placera ditt nystartade företag i en position där det har möjlighet att växa och investera i framtiden.

Det är viktigt att ha en väl genomtänkt affärsplan som tydligt visar hur lånet ska användas för att stödja verksamhetens tillväxt. Lånade medel bör ses som en investering i företagets framtid och användas på ett sätt som genererar avkastning över tid.

 • Effektivitetsökning: En ny maskin kan förbättra effektiviteten och öka produktionen.
 • Marknadsvidgning: Marknadsföringsaktiviteter kan attrahera nya kunder och öppna upp nya marknader.

Det finns olika typer av företagslån att välja mellan, och det gäller att hitta en lösning som passar just ditt företags unika behov. Oavsett om det är ett snabblån för omedelbara behov eller en större kredit för en gradvis expansion, är det avgörande att jämföra olika långivares erbjudanden. Läs om andra företags erfarenheter och se till exempel hur ett företagslån kan kosta för ett aktiebolag som lånar 300 000 kronor.

Att investera i ditt aktiebolags tillväxt kan leda till ökad lönsamhet och stärka din position på marknaden. Ett strategiskt och genomtänkt användande av företagslån kan vara en av de mest avgörande faktorerna för att din affärsverksamhet ska lyckas.


En illustrativ situation för ett företag

SunTech Solutions är ett teknikföretag som specialiserar sig på solenergilösningar. Efter flera år på marknaden och en snabbt växande efterfrågan på deras produkter och tjänster ser de behovet av att uppgradera sin forsknings- och utvecklingsavdelning för att stanna i framkant inom solenergiindustrin.

För att finansiera denna teknologiska förnyelse och innovation bestämmer sig SunTech Solutions för att ansöka om ett företagslån. Med stöd av sina framtidsplaner och en omfattande redovisning av tidigare framgångar söker de finansiering för att investera i ny utrustning, anställa expertis inom solenergi och driva banbrytande forskning inom området.

Genom det beviljade företagslånet kan SunTech Solutions genomföra sina planer för teknologisk uppgradering. De lanserar nya solenergiprodukter som är effektivare och mer kostnadseffektiva. Deras investeringar i forskning och anställning av expertis leder till banbrytande innovationer som stärker deras position på marknaden. Detta visar hur ett välplanerat företagslån kan vara en katalysator för teknologisk utveckling och tillväxt inom en bransch.


Frågor och svar

Ett företagslån för ett aktiebolag är en typ av finansiering som tillhandahålls för att möta ett aktiebolags specifika kapitalbehov. Det kan användas för att finansiera tillväxt, förvärv, driftskapital eller andra företagsändamål.

Vanliga typer av företagslån för aktiebolag inkluderar traditionella banklån, företagskrediter, utrustningsfinansiering, factoring, och även alternativa finansieringskällor som peer-to-peer-lån och företagskassakrediter.

Ett företagslån innebär vanligtvis en engångsutbetalning av en bestämd summa som återbetalas med ränta över tid. En företagskredit är en kreditgräns som företaget kan använda vid behov och betalar endast för det belopp som faktiskt används.

Faktorer som kreditvärdering, företagets ekonomiska historik, årlig intäkt, kassaflöde, tillgångar och företagsplanen spelar alla en roll vid bedömningen av ett företagslån för ett aktiebolag.

Tiden det tar att få ett företagslån godkänt kan variera beroende på långivaren och lånetypen. Vissa lån kan godkännas inom några dagar medan andra kan ta veckor, beroende på komplexiteten i ansökningsprocessen.

Ja, många långivare erbjuder specifika lån för nystartade aktiebolag. Dessa lån kan kräva ytterligare säkerhet eller ha andra krav för att stödja företagsstartar.

Ja, det finns alternativa finansieringsalternativ såsom investeringskapital, crowdfunding, företagskassakrediter och peer-to-peer-lån som kan vara tillgängliga för företag som inte uppfyller kraven för traditionella lån.

En stark kreditvärdering kan öka chanserna för att få ett företagslån och kan också påverka lånevillkoren, inklusive ränta och lånebelopp.

Vanliga dokument inkluderar företagets ekonomiska rapporter, affärsplan, skattedeklarationer, bankutdrag, företagscertifikat och ägarinformation.

Om ett aktiebolag har svårt att återbetala ett företagslån bör det i första hand kontakta långivaren för att diskutera möjliga alternativ, såsom omförhandling av villkor, förlängning av betalningstiden eller andra lösningar som kan hjälpa till att hantera skulden.

Tim Karlsson

Tim, med en civilekonomexamen, har ett starkt intresse för ekonomi och finans. Som innehållsansvarig ser han till att Lånefakta alltid erbjuder korrekt och aktuell information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, tipsen, råden och exklusiva erbjudanden direkt i din inkorg! Registrera dig idag.