Valutadag

Datum: 2023-12-19

Valutadag är den dag då en finansiell transaktion eller en överföring av medel äger rum och räknas som "slutgiltig" eller "verkställd". Det är den dagen då pengarna byter ägare eller när en transaktion bokförs och avslutas. Inom finans används termen för att ange när en transaktion officiellt anses genomförd och när räntor eller andra förändringar kan börja gälla.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav