Amorteringsfrihet

Datum: 2023-12-08

Amorteringsfrihet är en möjlighet inom vissa låneavtal där låntagaren tillfälligt kan pausa amorteringarna, det vill säga betalningarna av själva lånebeloppet, under en bestämd period. Under denna period betalar låntagaren endast räntekostnaderna på lånet. Amorteringsfrihet kan vara särskilt användbar i situationer där låntagaren behöver tillfällig ekonomisk lättnad, till exempel vid inkomstbortfall eller större oväntade utgifter.

Det är viktigt att notera att även om amorteringarna pausas, fortsätter räntan att ackumuleras, vilket kan leda till att den totala återbetalningssumman för lånet ökar över tid. Amorteringsfrihet bör därför användas med omsorg och i samråd med långivaren för att förstå alla konsekvenser och villkor som är förknippade med denna möjlighet.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringskrav Annuitetslån