Amorteringskrav

Datum: 2023-12-08

Amorteringskrav är en regel som innebär att låntagare måste betala av en viss del av sitt bolån varje år. Detta krav infördes i Sverige för att öka hushållens motståndskraft mot ekonomiska störningar och för att motverka en alltför hög skuldsättning. Amorteringskravet bestäms oftast som en procentandel av det totala lånebeloppet och beror på låntagarens belåningsgrad, det vill säga hur stor del av bostadens värde som är belånad.

Generellt gäller att om belåningsgraden överstiger 50% av bostadens värde, måste låntagaren amortera en viss procent av lånebeloppet varje år. Om belåningsgraden är ännu högre, över 70%, ökar amorteringskravet ytterligare. Dessa krav bidrar till att säkerställa att låntagare inte tar på sig mer skulder än vad de kan hantera, och att de gradvis bygger upp eget kapital i sin bostad. Det finns vissa undantag och särskilda regler som kan tillämpas, beroende på låntagarens ekonomiska situation och andra faktorer.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Annuitetslån