Amortering

Datum: 2023-12-08

Amortering av lån avser processen där låntagaren gradvis betalar av det utlånade beloppet över tid. När du tar ett lån, delas det totala lånebeloppet upp i mindre delar som ska betalas tillbaka regelbundet, vanligtvis varje månad, under lånets löptid. Varje betalning inkluderar en del av det ursprungliga lånebeloppet (amorteringen) samt räntekostnaden för lånet.

Det finns två huvudtyper av amorteringsplaner:

1. Rak amortering: Här betalar låntagaren samma belopp i amortering vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntan beräknas på det kvarvarande lånebeloppet, minskar den totala månadskostnaden över tiden när lånebeloppet blir mindre.

2. Annuitetslån: I detta fall är den totala månadskostnaden (amortering plus ränta) konstant över lånets hela löptid. I början består en större del av betalningen av ränta och en mindre del av amortering, men detta förhållande ändras gradvis så att mer av betalningen går till amortering mot slutet av lånets löptid.

Amorteringen är en viktig del av låneavtalet eftersom den säkerställer att lånet blir helt återbetalt vid slutet av löptiden. Regelbunden amortering hjälper också till att minska den finansiella risken och skuldens storlek över tid.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amorteringsfrihet Amorteringskrav Annuitetslån