Nominell ränta

Datum: 2023-12-08

Nominell ränta är den grundläggande årliga räntesatsen som en långivare debiterar för ett lån, utan att ta hänsyn till eventuella avgifter eller ytterligare räntekostnader. Den visar alltså hur stor del av lånebeloppet som ska betalas i ränta under ett år och uttrycks som en procentandel. 

 För att beräkna den nominella räntan används följande formel: Nominell ränta är lika med den totala räntekostnaden per år dividerat med lånebeloppet, multiplicerat med 100. I denna formel representerar "totala räntekostnaden per år" summan av alla räntebetalningar under ett år, och "lånebelopp" är det totala beloppet som lånat ut. Detta ger en procentuell representation av den nominella räntan. Viktigt att notera är att denna ränta inte inkluderar andra kostnader som kan förekomma i samband med lånet, såsom uppläggningsavgifter eller administrationskostnader.

Mer från ordlistan

Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav Annuitetslån