Upplupen ränta

Datum: 2023-12-19

Upplupen ränta är den ränta som har förfallit men ännu inte har betalats av låntagaren. Det är den ränta som har ackumulerats på en skuld men ännu inte har inbetalats. Upplupen ränta är vanligt inom lån och investeringar och måste vanligtvis betalas i framtiden enligt avtalet mellan parterna.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav