Totalbelopp

Datum: 2023-12-19

Totalbelopp är den sammanlagda kostnaden för ett lån, inklusive lånebeloppet och alla räntor, avgifter och andra kostnader som låntagaren måste betala under lånets löptid. Detta belopp inkluderar även eventuell försäkring eller andra tilläggskostnader som kan vara kopplade till lånet. Totalbeloppet ger låntagaren en klar bild av den ekonomiska åtagandet som krävs för att återbetala lånet och kan vara användbart för att jämföra olika låneerbjudanden.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav