Tilläggslån

Datum: 2023-12-19

Ett tilläggslån är en typ av lån som kan tas ut utöver ett befintligt lån. Det innebär att om du redan har ett lån och behöver ytterligare finansiering, kan du ansöka om ett tilläggslån istället för att ta ett nytt lån separat. Tilläggslånet läggs till det befintliga lånet och återbetalas tillsammans med det. Det används oftast för att finansiera tilläggsinvesteringar eller projekt utan att behöva omstrukturera hela låneavtalet.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav