STIBOR

Datum: 2023-12-19

STIBOR är en förkortning för Stockholm Interbank Offered Rate. Det är en referensränta som används i Sverige för att fastställa räntesatser på olika finansiella produkter, inklusive lån och obligationsräntor. STIBOR representerar den genomsnittliga ränta som svenska banker är villiga att låna ut pengar till varandra till på den svenska penningmarknaden. Den används som grund för att beräkna räntor på olika finansiella kontrakt och är en viktig indikator för det svenska finanssystemet.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav