Solidariskt ansvar

Datum: 2023-12-19

Solidariskt ansvar är en rättslig term som innebär att flera parter delar på ett gemensamt ansvar för en skuld eller förpliktelse. Det betyder att om en part inte kan uppfylla sitt åtagande, kan de andra parterna vara tvungna att täcka den obetalda delen. Det används ofta inom affärsavtal eller juridiska avtal där parterna är ansvariga tillsammans för att uppfylla ett visst åtagande eller betala en skuld. Solidariskt ansvar kan ha betydelse i rättsliga sammanhang och påverka parternas ekonomiska ansvar gentemot varandra.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav