Skuldsanering

Datum: 2023-12-19

Skuldsanering är en laglig process som syftar till att hjälpa personer eller företag som inte kan betala sina skulder och är i ekonomisk kris. Det innebär vanligtvis att skulderna omstruktureras eller minskas för att göra dem mer hanterbara för den skuldsatta personen eller företaget. Skuldsanering kan vara antingen privat eller offentligt hanterad och kan involvera förhandlingar med borgenärer eller en domstolsbeslut. Målet med skuldsanering är att ge den skuldsatta en möjlighet till en ny start och undvika konkurs.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav