Skuldebrev

Datum: 2023-12-19

Ett skuldebrev är en skriftlig avtalshandling där en person, känd som gäldenären eller låntagaren, erkänner att de är skyldiga att betala en specifik summa pengar till en annan person eller organisation, känd som borgenären eller långivaren. Skuldebrevet innehåller vanligtvis information om lånebeloppet, räntan, återbetalningsvillkoren och eventuella säkerheter som kan användas om låntagaren inte kan betala tillbaka skulden. Det är ett juridiskt bindande dokument som används för att formalisera och dokumentera en skuldtransaktion.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav