Seniorlån

Datum: 2023-12-19

Seniorlån är en speciell typ av lån som riktar sig till äldre personer, vanligtvis 62 år och äldre, som äger sitt eget hem. Det är även känt som omvända lån eller omvända hypotekslån. I stället för att låntagaren betalar månatliga avbetalningar till långivaren, gör långivaren utbetalningar till låntagaren. Dessa utbetalningar kan antingen vara en engångssumma eller periodiska betalningar. När lånet förfaller eller när låntagaren inte längre bor i hemmet, säljs eller överförs det för att täcka lånet och räntekostnader.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav