Rörlig ränta

Datum: 2023-12-19

Rörlig ränta är en typ av ränta som kan ändras över tid baserat på förändringar i räntemarknaden. Med detta lån betalar låntagaren en ränta som varierar under låneperioden, vilket kan leda till fluktuerande månatliga avbetalningar. Rörlig ränta kan vara lägre än fast ränta i början, men den kan öka om räntorna stiger.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav