Restskuld

Datum: 2023-12-19

Restskuld refererar till det återstående beloppet av en låneskuld som återstår att betala efter att låntagaren har gjort flera avbetalningar på lånet. Det är det saldo som fortfarande är obetalt när lånet närmar sig slutet av sin löptid. Restskulden inkluderar huvudskulden och eventuell återstående ränta. I vissa fall kan låntagaren välja att betala av hela restskulden på en gång eller förlänga lånet för att sprida ut återbetalningen av den återstående skulden över en längre tidsperiod.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav