Reporänta

Datum: 2023-12-18

Reporäntan är den räntesats som centralbanken använder för att styra ekonomin. Den påverkar andra räntesatser i landet, inklusive de som används för lån. Om centralbanken höjer reporäntan blir det vanligtvis dyrare att låna pengar, vilket kan minska ekonomisk tillväxt. Om reporäntan sänks kan det stimulera låntagning och investeringar.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav