Recession

Datum: 2023-12-19

Recession är en ekonomisk nedgångsperiod som kännetecknas av minskad ekonomisk aktivitet, lägre produktionsnivåer och ökad arbetslöshet. Under en recession minskar efterfrågan på varor och tjänster, vilket leder till att företag och företagare kämpar ekonomiskt. Centralbanker och regeringar kan vidta åtgärder för att försöka mildra recessionens effekter, inklusive sänkning av räntor och stimulanspaket.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav