Ränteskillnadsersättning

Datum: 2023-12-19

Ränteskillnadsersättning är en ekonomisk term som hänvisar till en kostnad som kan uppstå när en låntagare väljer att lösa ett lån innan det löper ut, oftast i samband med att låntagaren vill byta till en lägre räntesats eller annan låneprodukt. Långivaren kan kräva en ränteskillnadsersättning för att kompensera för den förlorade ränta de skulle ha tjänat om lånet hade fortsatt enligt ursprungliga villkor. Denna ersättning kan variera beroende på lånevillkoren och marknadsräntorna.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav