Räntesats

Datum: 2023-12-19

Räntesats är den procentuella kostnad eller avkastning som är knuten till ett lån eller en investering. Den anger hur mycket ränta som debiteras på ett lån eller hur mycket ränta som tjänas på en investering under en viss tidsperiod, vanligtvis uttryckt som en årlig procentuell sats (APR). Räntesatsen är en central faktor vid bedömning av lån och investeringar, och den kan variera beroende på långivare, lånetyp, och marknadsförhållanden.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav