Räntepunkt

Datum: 2023-12-19

En räntepunkt, även känd som "räntepunkter," är en måttenhet som används för att beskriva förändringar i räntor. En räntepunkt motsvarar en hundradel av en procent, vilket innebär att en räntepunkt är lika med 0,01%. Räntepunkter används ofta när man diskuterar skillnader i räntesatser, särskilt när det gäller lån eller investeringar. Till exempel, om räntan på ett lån ökar med 25 räntepunkter, innebär det att räntan har ökat med 0,25 procentenheter.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav