Ränta på ränta

Datum: 2023-12-19

Ränta på ränta är en ekonomisk princip som innebär att räntan som tjänas eller betalas på en summa pengar ackumuleras över tid. Inom lån innebär det att du tjänar eller betalar ränta på både det ursprungliga lånebeloppet och eventuell tidigare ackumulerad ränta. Inom investeringar innebär det att du tjänar ränta inte bara på din ursprungliga investering utan också på tidigare intjänad ränta. Ränta på ränta kan ha en kraftig påverkan på låne- eller investeringsavkastningen över tid och är därför en viktig faktor att förstå.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav