Rak amortering

Datum: 2023-12-19

Rak amortering är en typ av låneavbetalning där låntagaren betalar en fast summa kapital varje månad tills hela lånet är återbetalt. Det innebär att den månatliga betalningen minskar räntekostnaden över tiden, eftersom låneskulden minskar med varje betalning. Rak amortering ger en mer förutsägbar betalningsstruktur, men den totala räntekostnaden kan vara högre än vid andra avbetalningsmetoder.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav