Procentenhet

Datum: 2023-12-18

Procentenhet är en måttenhet som används för att mäta skillnaden mellan två procentuella värden. Det används ofta för att beskriva förändringar i räntor, avkastning eller andra procentuella parametrar. Till exempel, om räntan på ett lån ökar från 4% till 5%, har den ökat med en procentenhet.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav