Påminnelseavgift

Datum: 2023-12-19

En påminnelseavgift är en kostnad som kan tas ut av långivaren om låntagaren inte betalar sin skuld i tid. Den används som en påminnelse om att betalningen är försenad och syftar till att täcka administrativa kostnader för att skicka påminnelser till låntagaren. Påminnelseavgifter varierar mellan olika långivare och kan läggas till den ursprungliga låneskulden vid försenade betalningar.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav