Medlemslån

Datum: 2023-12-18

Medlemslån är en typ av lån som erbjuds av vissa medlemsorganisationer, som fackföreningar eller kooperativa föreningar, till sina medlemmar. Dessa lån är ofta förmånliga och kan ha lägre räntor än traditionella banklån. De är exklusiva för medlemmar och kan användas för olika ändamål, inklusive konsumtionskrediter eller investeringar. Medlemslån är en av förmånerna som medlemmar får genom sitt engagemang i en organisation.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav