Löptid

Datum: 2023-12-18

Löptid avser den tidsperiod under vilken ett lån måste återbetalas i sin helhet. Det är den tidsram som låntagaren och långivaren kommit överens om för att återbetala det lånade beloppet, inklusive eventuell ränta. Löptiden kan variera beroende på lånetyp och avtalets villkor. Kortare löptider kan innebära högre månatliga avbetalningar men lägre totala räntekostnader, medan längre löptider kan leda till lägre månatliga avbetalningar men högre totala räntekostnader.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav