Låntagare

Datum: 2023-12-18

En låntagare är en person eller en organisation som tar ett lån från en långivare med avsikt att använda de lånade medlen för olika ändamål. Låntagaren förbinder sig att återbetala lånet enligt de villkor och avbetalningsplan som överenskommits med långivaren. Låntagaren kan vara en privatperson som tar ett personligt lån eller en företagsentitet som tar ett affärslån.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav