Låneskydd

Datum: 2023-12-18

Låneskydd är en försäkring eller en tilläggstjänst som erbjuds av långivare för att skydda låntagaren i händelse av oförutsedda omständigheter som kan påverka förmågan att betala av ett lån. Det kan inkludera situationer som arbetslöshet, sjukdom eller olycka som gör det svårt att uppfylla återbetalningsåtagandena. Låneskydd kan täcka vissa eller alla lånebetalningar under den period låntagaren inte kan betala.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav