Lån med säkerhet

Datum: 2023-12-18

Lån med säkerhet är en typ av lån där låntagaren lämnar en tillgång som säkerhet för lånet. Denna tillgång kan vara exempelvis en fastighet, bil eller värdepapper. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet enligt avtalet kan långivaren använda den säkerställda tillgången för att täcka låneskulden. Denna typ av lån kan erbjuda lägre räntor jämfört med osäkrade lån på grund av den minskade risknivån för långivaren.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav