Kronofogden

Datum: 2023-12-14

Kronofogden är den myndighet i Sverige som har ansvar för att driva in obetalda skulder och säkerställa att domar och beslut följs. De arbetar för att se till att långivare och andra fordringsägare får de pengar de är berättigade till genom att genomföra indrivningsåtgärder. Kronofogden kan utfärda betalningsförelägganden, utmäta egendom och driva in skulder på olika sätt för att säkerställa att obetalade skulder regleras.


Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav