Kreditvärdighet

Datum: 2023-12-14

Kreditvärdighet är en bedömning av en persons eller ett företags förmåga att återbetala lån eller krediter. Den baseras på faktorer som kreditbetyg, kreditbetalningshistorik, skuldnivå och ekonomisk stabilitet. En hög kreditvärdighet innebär att låntagaren anses vara mindre riskabel och kan därför få bättre lånevillkor, såsom lägre räntor. Å andra sidan kan en låg kreditvärdighet begränsa tillgången till lån och leda till högre räntesatser.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav