Inflation

Datum: 2023-12-14

Inflation är en ekonomisk term som representerar den ökande genomsnittliga prisnivån på varor och tjänster över tid. Det innebär att samma mängd pengar inte kan köpa lika mycket som tidigare. Inflation kan ha en påverkan på ekonomin, inklusive köpkraften för konsumenter och den faktiska värdet av pengar. Centralbanker och regeringar övervakar och försöker styra inflationen för att upprätthålla prisstabilitet.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav