Effektiv ränta

Datum: 2023-12-13

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån, inklusive ränta och andra avgifter, uttryckt som en årlig procentuell sats (APR). Den används för att hjälpa låntagare att förstå den faktiska kostnaden för ett lån över tid. Effektiv ränta tar hänsyn till både räntan och eventuella avgifter som kan påverka lånet och gör det möjligt för låntagare att jämföra olika lån mer noggrant.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav