Dröjsmålsränta

Datum: 2023-12-13

Dröjsmålsränta är den extra kostnad som tillkommer om du inte betalar din låneskuld i tid. Det är vanligtvis en procentuell sats som läggs till den ursprungliga skulden när du missar en betalning. Dröjsmålsräntan är en åtgärd från långivaren för att kompensera för förseningen och uppmuntra låntagare att betala i tid.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav