Deflation

Datum: 2023-12-13

Deflation är en ekonomisk term som betecknar en övergripande minskning av prisnivån på varor och tjänster i en ekonomi. Detta kan leda till att pengars köpkraft ökar över tid och att konsumenter förväntar sig lägre priser i framtiden. Deflation kan vara problematisk eftersom den kan hämma ekonomisk tillväxt och konsumtion, och den utmanar centralbankers förmåga att styra ekonomin.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav