Borgensman

Datum: 2023-12-13

En borgensman är en person som frivilligt går i borgen för någon annans lån eller ekonomiska åtaganden. När en person behöver låna pengar och deras kreditvärdighet inte uppfyller långivarens krav, kan en borgensman användas för att öka chanserna att lånet godkänns. Borgensmannen lovar att betala tillbaka lånet om den ursprungliga låntagaren inte kan göra det. Detta ger långivaren extra trygghet och kan göra det lättare för låntagaren att få lånet beviljat. Det är viktigt att förstå att som borgensman innebär det ett ansvar, och om den ursprungliga låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, kan borgensmannen bli ansvarig för att återbetala lånet i deras ställe.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav