Borgenär

Datum: 2023-12-13

En borgenär är en person, organisation eller institution som ger ut lån eller kredit till en annan part, känd som låntagaren. Borgenären har rätt att kräva tillbaka det utlånade beloppet plus eventuell ränta eller avgifter enligt avtalet mellan parterna. Borgenären är den som har fordran på låntagaren och förväntar sig att lånet återbetalas enligt de överenskomna villkoren.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav