Bolån

Datum: 2023-12-13

Ett ekonomiskt begrepp som innebär att en individ lånar pengar från en bank eller långivare för att köpa en bostad. Låntagaren åtar sig att återbetala lånet över en bestämd tid, vanligtvis med ränta. Bolånet säkerställs oftast med den köpta fastigheten som säkerhet för lånet. Det är en vanlig finansieringsmetod för husköp och kan variera i termer av räntesatser, lånebelopp och återbetalningstid. Bolånets villkor kan påverka låntagarens ekonomiska situation på lång sikt.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav