Betalningsfri månad

Datum: 2023-12-13

Betalningsfri månad är en period under ett lån där låntagaren inte behöver göra några avbetalningar. Det är en möjlighet som erbjuds av vissa långivare för att ge låntagaren en tillfällig lättnad från sina återbetalningskrav. Under en betalningsfri månad ackumuleras vanligtvis inte ränta, och låntagaren behöver inte göra några utbetalningar, men lånet förlängs oftast med en månad. Detta kan vara användbart vid tillfälliga ekonomiska svårigheter.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav