Aviavgift

Datum: 2023-12-08

Aviavgifter vid lån är avgifter som låntagare betalar för administrationen av sina låneavier. Dessa avgifter täcker kostnaden för att förbereda och skicka ut betalningsinformation, antingen digitalt eller via post. Storleken på avgiften kan variera beroende på långivaren.

För lån kan aviavgifter läggas till den regelbundna betalningen, vilket ökar den totala kostnaden för lånet. Det är viktigt för låntagare att vara medvetna om dessa avgifter när de jämför olika lån, eftersom de kan påverka den totala lånekostnaden över tid.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav