Avbetalning

Datum: 2023-12-08

Avbetalning är processen att successivt betala av ett lån genom regelbundna betalningar över en fastställd tidsperiod. Varje betalning inkluderar en del av lånebeloppet (amortering) samt ränta på det återstående lånebeloppet. I takt med att lånet amorteras, minskar det kvarvarande lånebeloppet, vilket leder till att räntekostnaden successivt blir lägre om räntesatsen förblir oförändrad. Avbetalningsplaner används ofta för olika typer av lån, inklusive bolån, billån och personliga lån, och ger låntagaren en tydlig tidsplan för när lånet kommer att vara fullt återbetalat.

Mer från ordlistan

Nominell ränta Administrationsavgift Amortering Amorteringsfrihet Amorteringskrav