Oförändrad styrränta från Riksbanken

Skriven av
i Ränta datum
Inga diskussioner ännu

Riksbankens beslut att upprätthålla styrräntan på 4,00% har väckt stor uppmärksamhet. Samtidigt speglar de senaste rapporterna från framstående storbanker.

Ränta och inflation

Riktas vi mot en nedåtgående inflationsnivå?

I februari 2024 valde Riksbanken att inte genomföra någon förändring av styrräntan, vilken fortsätter att ligga kvar på 4,00%. Även om den för närvarande är hög, förväntas sjunka tillbaka under den följande prognosperioden. Denna utveckling ledde till att Riksbanken konkluderade att en mindre kraftfull räntehöjning än tidigare förväntat är nödvändig.

SBAB:s rapport från samma månad bekräftar Riksbankens prognos och förutspår att inflationen kommer att avta under 2024. Enligt rapporten förväntas Riksbanken inleda en sänkning av styrräntan under det andra halvåret 2024.

Några betydande punkter från SBAB:s rapport inkluderar förväntningar om att inflationen i Sverige kommer att minska till 2,0% under 2024. Dessutom antyder rapporten att Riksbanken planerar att successivt sänka styrräntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte från och med september 2024, vilket förväntas resultera i en styrränta på 2,75% vid årets slut. Samtidigt förutspår rapporten att bopriserna kommer att sjunka med 5% under 2024.

Viktigt att notera är att både Riksbankens prognos och SBAB:s rapport baseras på de ekonomiska förutsättningar som råder för närvarande och att eventuella förändringar i ekonomin kan kräva en omprövning av Riksbankens penningpolitik.

De senaste rapporterna från storbankerna, publicerade i februari 2024, stöder i stort sett Riksbankens prognos. Gemensamt för dessa rapporter är förutsägelsen om att inflationen kommer att minska under 2024 och att Riksbanken sannolikt kommer att inleda en sänkning av styrräntan under andra halvåret 2024.

En summering av de mest framstående punkterna från rapporterna från några av de största storbankerna inkluderar:

Handelsbanken:

 • Förväntar sig att inflationen i Sverige kommer att minska till 1,8% under 2024.
 • Anticiperar att Riksbanken kommer att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte från och med september 2024.
 • Prognostiserar att styrräntan kommer att vara 2,50% vid årets slut.
 • Förutsäger en minskning av bopriserna med 4% under 2024.

SEB:

 • Prognostiserar en minskning av inflationen till 2,1% under 2024.
 • Förväntar sig en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte från och med oktober 2024.
 • Ser framför sig att styrräntan kommer att vara 2,75% vid slutet av 2024.
 • Förutspår en minskning av bopriserna med 3% under 2024.

Swedbank:

 • Förväntar sig en inflation på 2,2% under 2024.
 • Spår en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte från och med november 2024.
 • Anticiperar att styrräntan kommer att ligga på 3,00% vid slutet av 2024.
 • Förutser en minskning av bopriserna med 2% under 2024.

Nordea:

 • Förväntar sig en inflation på 2,3% under 2024.
 • Ser framför sig en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte från och med december 2024.
 • Anticiperar att styrräntan kommer att vara 3,25% vid slutet av 2024.
 • Prognosticerar en minskning av bopriserna med 1% under 2024.

Sammanfattningsvis:

 • Styrräntan förblir oförändrad på 4,00%.
 • Riksbanken förväntas påbörja en sänkning av styrräntan under andra halvåret 2024.
 • Storbankerna spår en nedåtgående trend för inflationen och sjunkande bopriser under 2024.

Viktigt att notera är att både Riksbankens prognos och rapporterna från storbankerna grundar sig på de rådande ekonomiska förutsättningarna. Eventuella förändringar i ekonomin kan nödvändiggöra en revidering av Riksbankens penningpolitik.

För mer detaljerad information om styrräntan och rapporterna från storbankerna, hänvisas till Riksbankens webbplats (https://www.riksbank.se/), Handelsbankens webbplats (https://www.handelsbanken.se/), SEB:s webbplats (https://www.seb.se/), Swedbanks webbplats (https://www.swedbank.se/), och Nordeas webbplats (https://www.nordea.se/). Dessutom kan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet vara användbara källor för att följa aktuella händelser inom ekonomin.

Diskussioner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, tipsen, råden och exklusiva erbjudanden direkt i din inkorg! Registrera dig idag.