Företagslån till handelsbolag

Hitta det mest fördelaktiga företagslånet för ditt handelsbolag genom att jämföra alternativ och säkra en ekonomiskt effektiv framtid.

Välkommen till vår plattform för företagslånejämförelser! Utforska bästa möjliga finansiella alternativ för ditt handelsbolag och säkra en stabil ekonomisk grund. Jämför, välj och stärk din verksamhet idag!

Lånebelopp:

400000 kr

10 000 kr

30 000 000 kr

Löptid (år):

år
Ungefärlig månadskostnad

209 SEK

Jämför erbjudanden!

Genom att använda vår hemsida godkänner du våra användarvillkor och hur vi hanterar personuppgifter.

För att beräkna ungefärliga månadskostnaden adderar vi lånebeloppet med uppläggningsavgiften (500kr), delar det med lånetiden omvandlat till månader och lägger sedan till 7% ränta.

Jämför upp till 30 långivare med en UC!
Minsta omsättning
50.000 kr
Max belopp
30.000.000 kr
Löptid
9 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 101 359 kr till 16% rörlig ränta med en återbetalningstid på 7.3 år, med 88 avbetalningar om 1 998 kr och 396 kr i uppläggningsavgift samt 30 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 17.23%. Totalt att återbetala blir 175 831 kr.
Vår favorit!!
Minsta omsättning
50.000 kr
Max belopp
30.000.000 kr
Löptid
9 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 121 041 kr till 12% rörlig ränta med en återbetalningstid på 7.9 år, med 95 avbetalningar om 1 996 kr och 237 kr i uppläggningsavgift samt 14 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 12.68%. Totalt att återbetala blir 189 633 kr.
Jämför upp till 20 långivare med en UC!
Minsta omsättning
0 kr
Max belopp
10.000.000 kr
Löptid
1 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 68 327 kr till 8% rörlig ränta med en återbetalningstid på 9.6 år, med 115 avbetalningar om 875 kr och 236 kr i uppläggningsavgift samt 20 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 8.30%. Totalt att återbetala blir 100 586 kr.

Innehållsförteckning


Välkommen till vår omfattande resurs för företagslån till handelsbolag! Vi förstår vikten av att hitta rätt finansiella lösningar för att stödja tillväxten och stabiliteten i ditt handelsbolag. I detta utforskande utrymme kommer vi att guida dig genom vanliga frågor, erbjuda insikter om olika lånealternativ och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för din företags ekonomi. Oavsett om du är i uppstartsfasen eller redan etablerad, är vårt mål att ge dig den information du behöver för att navigera i världen av företagslån och optimera din företagsframgång. låt oss tillsammans ta nästa steg mot en starkare ekonomisk framtid för ditt handelsbolag!


Företagslån Handelsbolag: En guide till smart finansiering

Att finansiera verksamheten är en central utmaning för många handelsbolag. Ett företagslån kan utgöra en avgörande faktor för handelsbolagens förmåga att expandera, investera i ny utrustning eller hantera tillfälliga likviditetsproblem. Trots att utbudet av lånealternativ växer, är det viktigt för delägarna att noggrant överväga villkoren och välja ett lån som passar deras specifika behov.

Lån till handelsbolag skiljer sig från lån till aktiebolag, eftersom handelsbolag inte har samma strikta krav på kapitalinsatser vid starten. Delägarna i ett handelsbolag har också obegränsat personligt ansvar för företagets skulder, vilket påverkar långivarnas riskbedömning. Därför kan säkerhetskrav och räntor variera beroende på handelsbolagets storlek, kreditvärdighet och affärsplan.

Företagslån till handelsbolag erbjuds av både traditionella banker och alternativa finansieringsaktörer. Det är viktigt att delägarna förstår de olika produkterna på marknaden, inklusive deras räntor, avgifter och avbetalningstider. Jämförelser mellan olika långivare och en grundlig genomgång av lånevillkoren är essentiell för att säkerställa en hållbar finansiell lösning för handelsbolaget.


Grundläggande om företagslån till handelsbolag

Ett företagslån är en finansiell resurs tillgänglig för olika företagsformer, inklusive handelsbolag. Handelsbolag, som är en vanlig bolagsform i Sverige, karaktäriseras av att bolagsmännen har ett personligt ansvar för företagets förpliktelser.

Vid ansökan om företagslån måste handelsbolaget vara korrekt registrerat hos Bolagsverket. Långivaren kommer att granska bolagets ekonomiska historik och framtida potential för att avgöra lånevillkoren. Eftersom ett handelsbolag inte är en juridisk person, vilar ett personligt ansvar på bolagsmännen, vilket innebär att de kan bli personligt betalningsskyldiga för lånet om företaget inte kan återbetala.

Det är viktigt att varje bolagsman är medveten om sitt ansvar vid en låneansökan. Långivare kan kräva personliga borgenärer eller säkerhet för att bevilja ett lån till ett handelsbolag.

Tabellen nedan sammanfattar nyckelaspekter som handelsbolag bör beakta:

Aspekt Beskrivning
Bolagsform Handelsbolag är ej juridiska personer.
Ansvar Bolagsmännen har personligt och solidariskt ansvar.
Registrering Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket.
Ansökan Detaljerad genomgång av företagets ekonomi krävs.
Långivare Kan kräva säkerheter eller borgensåtaganden.

Att förstå dessa grundläggande begrepp hjälper handelsbolag att navigera i låneprocessen och välja rätt långivare för deras behov.


Ansökningsprocess och krav

När handelsbolag eftersträvar att säkra finansiering genom företagslån, är det väsentligt att förstå den detaljerade ansökningsprocessen samt de strikta kraven som sätts av långivare.

Kreditupplysning och villkor

Ansökan om företagslån för handelsbolag inleds med en kreditupplysning som regelbundet tas via UC (Upplysningscentralen) för att bedöma bolagets kredithistorik och eventuella betalningsanmärkningar. Därpå fastställs lånevillkor inklusive ränta, säkerhet och löptid.

 • Krav: Låneinstitutet kommer att kräva att bolagets ägare också genomgår kreditkontroll.
 • Villkor: Beroende på bedömningen kan räntan variera och krav på säkerhet ställas.

Ägarnas betyg från kreditupplysningen spelar stor roll i långivarens bedömning och kan direkt påverka beslutet om att bevilja lånet.

Ekonomiska förutsättningar och beviljande

För att ett företagslån ska beviljas, granskar långivaren grundligt handelsbolagets ekonomiska förhållanden.

 • Budget och omsättning: En sund budget och stabil omsättning är centrala faktorer.
 • Bokslut och affärsplan: Senaste bokslut och en övertygande affärsplan måste presenteras.
 • Kassaflöde: Visar på bolagets återbetalningsförmåga.
 • Nytstartat: För nystartade bolag kan det finnas särskilda krav eftersom historisk data saknas.

Handelsbolag bör förbereda en tydlig plan som illustrerar hur lånet kommer att användas samt visa på förmågan att hantera lånet över tiden.


Finansieringssätt och alternativa lösningar

När handelsbolag söker finansiering är det viktigt att känna till de olika tillgängliga metoderna och deras specifika villkor, såsom säkerhetskrav, kostnader och räntor.

Traditionella banker och långivare

Banker och traditionella långivare erbjuder lån till handelsbolag, ofta med krav på personlig borgen från bolagets delägare och möjlig säkerhet för lånet. Kostnaderna inkluderar uppläggningsavgift och ränta, som kan variera beroende på bolagets ekonomiska hälsa och den bedömda risken. En revisor kan bistå i att förbereda den finansiella dokumentationen som krävs av banker.

Låneförmedlare och online-tjänster

Låneförmedlare som Zmarta och Lendo erbjuder företagskrediter genom att jämföra olika långivares erbjudanden, vilket kan underlätta i att hitta konkurrenskraftiga räntor och villkor. Dessa tjänster analyserar handelsbolagets finansiella situation och presenterar alternativ utan behov av personlig borgen. De kan involvera lägre uppläggningsavgifter jämfört med traditionella banker.

Alternativa finansieringsmetoder

Icke-traditionella finansieringsmetoder som factoring, checkkredit, och företagskredit kan erbjuda handelsbolag och kommanditbolag snabbare tillgång till kapital. Factoring innebär att företaget säljer sina fakturor till en tredje part och därmed får en snabb likviditetsförstärkning. Checkkredit ger bolaget möjlighet att utnyttja ett flexibelt kreditutrymme. Företagskredit kan användas som en kortsiktig finansieringslösning, och i likhet med andra kreditformer, kommer med en räntekostnad. Vid utformning av kompanjonavtal kan detta inkludera överenskommelser om finansieringsstrategier och ansvar.


Risker och ansvar i handelsbolag

I ett handelsbolag är ägarnas personliga ansvar för bolagets förpliktelser en kritisk punkt. Solidairet ansvar, där varje delägare är ansvarig för hela skulden, ställer höga krav på bolagets och ägarnas ekonomiska insikt.

Personligt ansvar och solidariskt ansvar

I handelsbolag har ägarna (bolagsmännen) personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser. Detta personliga ansvar är solidariskt, vilket betyder att varje bolagsman kan hållas ansvarig för hela skulden, oavsett individuell inblandning eller investering i bolaget. En konsekvens av detta är att borgenärer kan kräva betalning av varje enskild ägare för bolagets totala skulder.

Skuldsättnings risk och dess effekter

Med hög skuldsättning i ett handelsbolag ökar risken för likviditetsproblem, vilket kan leda till betalningssvårigheter och i värsta fall en likviditetsbrist. Likviditetsbristen utgör en risk inte bara mot bolagets ekonomi utan också mot ägarnas personliga tillgångar eftersom de kan tvingas borga för bolagets åtaganden. En god säkerhet och noggrann riskhantering är därför vital för att upprätthålla både bolagets och ägarnas finansiella stabilitet.

Strategier för betalningsplan och amortering

Att skapa en välstrukturerad betalningsplan och amortering är avgörande för handelsbolags långsiktiga ekonomiska hälsa. Det innebär noggrann budgetering, kostnadskontroll och en plan för investeringens återbetalning.

Budgetering och kostnadskontroll

Budgetering är stenen att bygga en solid betalningsplan på. Det första steget för ett handelsbolag är att detaljerat kartlägga alla kostnader och förväntad omsättning. Ett noggrant utformat budgetdokument bör inkludera:

 • Fastställda månatliga kostnader (löner, hyra, etc.)
 • Variabla kostnader (marknadsföring, råvaror)
 • Beräknad månatlig och årlig omsättning

Det är viktigt att handelsbolaget följer sin budget noggrant och justerar den efterhand som marknaden förändras och nya data blir tillgängliga.

Kostnadskontroll innebär löpande övervakning och anpassning för att hålla bolagets utgifter inom ramarna för den upprättade budgeten. Effektiv kostnadskontroll kan bidra till en lägre ränta vid lån eftersom det reflekterar ett starkt kreditbetyg.

Investeringsåterbetalning och tillväxt

Tillväxt och investeringar är ofta det primära skälet till att handelsbolag söker företagslån. Det är kritiskt att bolaget sätter upp en realistisk plan för återbetalning av lånet som stödjer både daglig drift och framtida expansion. Här är några specifika steg:

 • Fastställa amorteringar utifrån affärsidéns livskraft och tidsplanerade expansion.
 • Ta hänsyn till löptiden för lånet och hur detta påverkar bolagets kapacitet att betala tillbaka medan verksamheten växer.

I händelse av betalningsanmärkningar, bör bolaget aktivt arbeta på att förbättra sitt betyg för att säkerställa bättre villkor i framtida finansiella arrangemangoch därigenom, minska räntekostnader och förbättra löptiden på lånet.


Avslutande råd och resurser

Att navigera i utbudet av företagslån för handelsbolag kan vara komplicerat. Viktiga faktorer att beakta inkluderar affärsidéns hållbarhet, företagets ekonomi, samt lånevillkorens ränta och andra kostnader. Korrekt rådgivning och jämförelse av anbud är avgörande för ett välgrundat lånebeslut.

Hjälp från experter och rådgivning

För handelsbolag är rådgivning från ekonomiexperter essentiellt för att säkerställa sunda lånebeslut. Revisorer och rådgivare med goda befogenheter kan ge skräddarsydd hjälp som speglar företagets unika behov. Det är rekommenderat för handelsbolag att:

 • Anlita en revisor: En kvalificerad revisor kan ge en detaljerad översikt av företagets ekonomi och identifiera vad som är realistiskt att låna.
 • Räntesatsöverväganden: En expert kan hjälpa till att förstå hur ränta påverkar lånet över tid och vilken påverkan det har på företagets finanser.

Jämförelse av lånevillkor och anbud

En grundlig jämförelse av lånevillkor är en nyckelkomponent i processen att välja rätt företagslån. Faktorer att beakta inkluderar:

 • Ränta: Kontrollera och jämför räntesatser mellan olika lånegivare.
 • Betyg av långivare: Sök efter betyg och recensioner för att bedöma långivarens rykte.
 • Kostnadsfria offertjänster: Använd tjänster som erbjuder kostnadsfri jämförelse av låneanbud för handelsbolag.

Vid jämförelse av anbud från olika långivare, bör handelsbolag inte endast fokusera på räntan utan även andra avgifter och vilka befogenheter de juridiska personerna bakom långivarna har.


Frågor och svar

Det finns olika typer av företagslån för handelsbolag, inklusive traditionella banklån, företagskrediter och fakturaköp. Utforska alternativen för att hitta det som passar bäst för ditt behov.

Räntan varierar beroende på långivare och din företagssituation. Jämför olika erbjudanden för att få en uppfattning om den genomsnittliga räntenivån.

Godkännandetiden varierar, men många långivare erbjuder snabba beslut. Det kan ta några dagar upp till några veckor beroende på komplexiteten i din ansökan.

Ja, kraven varierar mellan långivare, men de kan inkludera affärsplan, kreditvärdering, och företagets ekonomiska historik.

Vanligtvis ja. Företagslån kan användas för olika ändamål som att finansiera tillväxt, inköp av utrustning eller täcka driftskostnader.

Ja, vissa långivare erbjuder särskilda företagslån för nystartade handelsbolag. Dessa kan ha anpassade villkor och krav.

Ett företagslån ger en engångssumma medan en företagskredit ger dig en kreditgräns som du kan dra nytta av vid behov.

En hög kreditvärdering kan öka dina chanser att få ett företagslån och ge dig mer fördelaktiga räntevillkor.

Många långivare erbjuder möjligheten att ansöka online, vilket gör processen snabbare och mer bekväm.

Om du stöter på svårigheter med återbetalningen bör du kontakta långivaren för att diskutera möjliga lösningar, såsom omförhandling av villkor eller avbetalningsplan.

Tim Karlsson

Tim, med en civilekonomexamen, har ett starkt intresse för ekonomi och finans. Som innehållsansvarig ser han till att Lånefakta alltid erbjuder korrekt och aktuell information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, tipsen, råden och exklusiva erbjudanden direkt i din inkorg! Registrera dig idag.