Företagslån med betalnings-anmärkning

Hitta det bästa företagslånet trots betalningsanmärkningar

Välkommen till vår jämförelsetjänst för företagslån, där vi specialiserar oss på att underlätta din sökning även om du har betalningsanmärkningar. Upptäck de bästa alternativen för ditt företag och låna med förtroende. Vi gör lånevalet enkelt och transparent, oavsett din ekonomiska historik.

Lånebelopp:

100000 kr

10 000 kr

30 000 000 kr

Löptid (år):

år
Ungefärlig månadskostnad

209 SEK

Jämför erbjudanden!

Genom att använda vår hemsida godkänner du våra användarvillkor och hur vi hanterar personuppgifter.

För att beräkna ungefärliga månadskostnaden adderar vi lånebeloppet med uppläggningsavgiften (500kr), delar det med lånetiden omvandlat till månader och lägger sedan till 7% ränta.

Jämför upp till 30 långivare med en UC!
Minsta omsättning
50.000 kr
Max belopp
30.000.000 kr
Löptid
9 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 145 617 kr till 24% rörlig ränta med en återbetalningstid på 5.4 år, med 65 avbetalningar om 4 073 kr och 109 kr i uppläggningsavgift samt 48 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 26.82%. Totalt att återbetala blir 264 714 kr.
Vår favorit!!
Minsta omsättning
50.000 kr
Max belopp
30.000.000 kr
Löptid
9 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 111 021 kr till 18% rörlig ränta med en återbetalningstid på 7.4 år, med 89 avbetalningar om 2 309 kr och 416 kr i uppläggningsavgift samt 36 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 19.56%. Totalt att återbetala blir 205 485 kr.
Jämför upp till 20 långivare med en UC!
Minsta omsättning
0 kr
Max belopp
10.000.000 kr
Löptid
1 - 60 månader
Utan säkerhet i företaget
Ja
Ansök nu
Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 92 536 kr till 9% rörlig ränta med en återbetalningstid på 8 år, med 96 avbetalningar om 1 405 kr och 451 kr i uppläggningsavgift samt 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 9.38%. Totalt att återbetala blir 134 915 kr.

Innehållsförteckning


Välkommen till vår omfattande jämförelsetjänst för företagslån, skräddarsydd för dig som söker finansiering trots eventuella betalningsanmärkningar. Vi förstår att varje företagares behov är unika och att traditionella finansiella utmaningar inte alltid är en hindrande faktor. Med vår expertis och noggrant kuraterade lånealternativ strävar vi efter att göra processen smidig och transparent. Oavsett din ekonomiska historik kan du här hitta det bästa företagslånet som passar just din verksamhet. Utforska möjligheterna och låna med förtroende genom vår användarvänliga tjänst.


Företagslån med betalningsanmärkningar

Att skaffa företagslån kan vara en utmaning för företag med betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar anses ofta som en röd flagga för kreditgivare och kan påverka företagets förmåga att få lån och andra former av finansiering. Dock finns det finansinstitut och kreditgivare som specialiserar sig på att erbjuda företagslån trots betalningsanmärkningar, vilket banar väg för finansiella möjligheter även för de företag som har haft ekonomiska svårigheter i det förflutna.

Det är viktigt för företagare att vara väl informerade om de alternativ som finns tillgängliga för att skaffa kapital när traditionella bankvägar är stängda. Att kolla upp ett företags anmärkningar och att förstå de konsekvenser dessa kan ha för framtida krediter är avgörande. Trots de utmaningar som finns, erbjuder vissa långivare skräddarsydda lösningar som är anpassade till de företag som har anmärkningar, men det krävs en noggrann genomgång av lånets villkor och förståelse för de extra kostnader som kan tillkomma.

På grund av den ökade risken för långivaren kan företagslån med betalningsanmärkning komma med högre räntor eller andra avgifter. Företag bör noggrant överväga sin ekonomiska situation och potentiella återbetalningsförmåga innan de accepterar ett sådant lån. Det är även kritiskt att företag arbetar mot att förbättra sin kreditvärdighet för att öka möjligheterna till mer förmånliga lånevillkor i framtiden.


Grundläggande om betalningsanmärkningar och företagslån

Att förstå betalningsanmärkningar och deras påverkan på möjligheten att erhålla företagslån är avgörande för företagares ekonomiska planering. Denna sektion utforskar grunderna i vad en betalningsanmärkning innebär samt naturen av företagslån.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är ett registerutdrag som visar att ett företag eller en privatperson har misskött sina betalningsåtaganden. Denna information är tillgänglig för kreditgivare och kan påverka företagets kreditvärdighet och därmed dess förmåga att erhålla nya lån. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag och finns kvar i registren i tre år för juridiska personer och kan inverka på företagets ekonomi och rykte.

Företagslånens natur

Företagslån är lån som avser att finansiera företagets behov, som kan omfatta allt från likviditet för att täcka löpande kostnader till investeringar för expansion. Långivare granskar ofta företagets ekonomiska historik och betalningsförmåga innan de beviljar ett lån. Företag med betalningsanmärkningar kan uppleva svårigheter att få lån godkända, då dessa anses innebära en ökad risk. Dock finns det kreditinstitut som specialiserar sig på att erbjuda företagslån trots betalningsanmärkningar, ofta till högre räntor för att kompensera för den högre risken.


Långivare och ansökningsprocessen

Att välja en lämplig långivare och förstå ansökningsprocessen är kritiskt för företag med betalningsanmärkningar. För dessa företag finns särskilt utformade låneprodukter som tar hänsyn till deras unika situation.

Att välja rätt långivare

Vid val av långivare bör företag med betalningsanmärkningar noggrant överväga långivarens villkor och räntor. En jämförelse bör göras bland traditionella banker och andra finansinstitut som specialiserar sig på företagslån utan att UC (Upplysningscentralen) används. Creditsafe och liknande kreditupplysningsföretag kan erbjuda alternativa lösningar som är mindre kännbara för kreditbetyget. Det är viktigt att granska:

 • Räntesatser: Företag bör jämföra räntor för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.
 • Lånets villkor: Detaljer som återbetalningstid och eventuella avgifter måste klargöras.
 • Kundservice: En långivare med bra kundtjänst kan underlätta processen vid frågor eller problem.

Ansökningsförfarandet för lån

Ansökningsprocessen för företagslån för företag med betalningsanmärkningar kan skilja sig från traditionella företagslån. Det börjar med en låneansökan som fylls i med företagets finansiella information. Processen inkluderar ofta:

 1. Förberedelse: Insamling av all nödvändig företagsdokumentation och finansiell historik.
 2. Kreditupplysning: Långivare kan genomföra en kreditprövning via alternativa kreditupplysningsföretag än UC för att bedöma företagets kreditvärdighet.
 3. Ansökan: Utfyllande och inlämning av låneansökan med alla relevanta finansiella uppgifter och dokument.

Företaget måste vara transparenta med sina betalningsanmärkningar under ansökningsprocessen. Genom att ge en fullständig bild kan långivaren göra en mer exakt riskbedömning. När ansökan är inlämnad, kan långivarens beslutstid variera beroende på deras interna processer.


Villkor och krav för företagslån

När företag söker lån med betalningsanmärkningar är villkoren skärpta och kraven specifika. Ansökningsprocessen utvärderar företagets ekonomiska historia och framtidsutsikter.

Säkerhetskrav

Företag med betalningsanmärkningar ställs inför strikta säkerhetskrav vid ansökan om lån. Kraven kan inkludera:

 • Specifika säkerheter: Fast egendom, maskiner eller inventarier kan användas som säkerhet för lånet.
 • Borgen: I vissa fall kan privatpersoner som företagsägare behöva gå i borgen för lånet, vilket innebär ett personligt ekonomiskt ansvar om företaget inte kan återbetala.
 • Belopp: Lånebeloppet korrelerar ofta med värdet på säkerheten som kan ställas. Ju större säkerhet, desto högre potentiellt lån.

Räntor och avgifter

Räntor och avgifter reflekterar risknivån hos låntagare med betalningsanmärkningar.

 • Ränta: Räntan är vanligtvis högre för företag med betalningsanmärkningar och kan variera beroende på långivare och företagets ekonomiska situation.
 • Avgifter: Långivare kan ta ut en rad avgifter, inklusive uppläggningsavgift, administrationsavgift och i vissa fall avgifter relaterade till betalningsföreläggande. Dessa ska vara tydligt specificerade i låneavtalet.

Företagsformer och kreditmöjligheter

Företagstyper och deras kreditsituation spelar en avgörande roll när det kommer till tillgängligheten och villkoren för företagslån, särskilt för de med betalningsanmärkningar.

Olika företagsformer och deras inverkan på lån

Olika företagsstrukturer som aktiebolag (AB)handelsbolag (HB) och enskild firma påverkar kreditbedömningen hos långivare. Aktiebolag anses ofta som mer attraktiva för långivare då de har en juridisk person som står för skulderna, vilket minskar kreditrisken. Å andra sidan kan ägare till enskilda firmor och handelsbolag bli personligt ansvariga för företagets skulder, vilket kan påverka deras privat ekonomi och resultat från kreditbedömningen.

 • Aktiebolag (AB): Ofta fördelaktiga för att erhålla lån, även med betalningsanmärkningar, då ansvaret är begränsat till företaget.
 • Handelsbolag (HB): Ägare kan bli personligt ansvariga, vilket kan påverka lånevillkor negativt.
 • Enskild firma: Ägarens personliga ekonomi granskas noggrant, vilket gör det svårare att få lån med betalningsanmärkningar.

Alternativa finansieringsvägar

Företag med betalningsanmärkningar kan utforska alternativa finansieringsvägar för att säkra kapital. Låneförmedlare kan erbjuda tjänster för att jämföra lån och hitta anpassade lösningar. Dessutom kan en borgensman förbättra möjligheterna att få lån genom att tillhandahålla en extra säkerhet.

 • Låneförmedlare: Kan hjälpa till att hitta företagslån trots betalningsanmärkningar genom att jämföra olika långivares villkor.
 • Borgensman: Kan öka chansen till att beviljas ett lån genom att stå som extra säkerhet.

Hantering av ekonomiska utmaningar

I tider av ekonomisk svårighet måste företag med betalningsanmärkningar agera klokt för att säkra sin överlevnad och framtida tillväxt. Det är avgörande att de utvecklar genomtänkta strategier och ser till att deras ekonomiska hälsa är optimerad.

Strategier för företag med betalningsanmärkningar

Företag som möter utmaningen med betalningsanmärkningar behöver noggranna planer för att hantera sin situation. En av de första åtgärderna kan vara att omstrukturera skulder för att minska månatliga kostnader och förbättra kassaflöde. Det kan inkludera att:

 • Förhandla om betalningsvillkor: Dialog med kreditgivare kan leda till lindrigare avbetalningsplaner och potentiellt lägre räntor.
 • Konsolidera lån: Ett konsolideringslån kan samla flera skulder till en, vilket ofta resulterar i lägre total kreditkostnad.

Det är även viktigt att företaget granskar interna processer och identifierar möjligheter till kostnadseffektiviseringar, något som kan frigöra kapital och därmed öka omsättningen. Att förstå risker associerade med varje kredit och hur solidariskt ansvar påverkar företagets finansiella situation är nyckeln till en framstående kreditstrategi.

Optimering av företagets ekonomiska hälsa

Att bibehålla ett starkt kassaflöde och god omsättning är avgörande för ett företags ekonomiska välbefinnande. Företag med betalningsanmärkningar måste fokusera extra på detta område. Några metoder inkluderar:

 • Strikta kreditkontroller: Innan man ingår affärer med nya kunder bör kreditvärdigheten kontrolleras för att minska risken för framtida betalningsanmärkningar.
 • Effektivisering av faktureringsprocessen: Snabbare betalning kan uppnås genom att skicka fakturor tidigt och uppmuntra till tidig betalning genom rabatter.

Att regelbundet kolla upp företagets eget kreditbetyg samt potentiella affärspartners minskar risken för oväntade anmärkningar och stärker företagets position gentemot långivare och investerare.

Med en metodisk och realistisk inställning kan företag även med betalningsanmärkningar hantera sina ekonomiska utmaningar och skapa en stabil grund för framtiden.


Frågor och svar

Ja, vår jämförelsetjänst inkluderar lånealternativ som är öppna för företag med betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkningar kan påverka räntan och villkoren, men vi hjälper dig hitta de mest fördelaktiga alternativen för din situation.

Kraven varierar, men oftast behöver du dokumentera din företagsverksamhet och ekonomi. Vi ger tydliga riktlinjer för varje lånealternativ.

Ja, vi listar långivare som är benägna att godkänna lån för företag med betalningsanmärkningar.

Företagslån med betalningsanmärkningar kan ha högre räntor, men vi hjälper dig jämföra för att minimera påverkan på din ekonomi.

Godkännandetiderna varierar, men vi ger en uppskattning för varje långivare så att du kan planera ditt finansiella behov.

Ja, vissa åtgärder som att förbättra din kreditvärdighet och redovisa positiva företagsresultat kan öka dina chanser.

Absolut, många långivare erbjuder en smidig online-ansökningsprocess för att göra det bekvämt för företagare.

Konsekvenserna varierar, men vi rekommenderar att du kontaktar långivaren i förväg för att diskutera eventuella svårigheter och hitta lösningar.

Tim Karlsson

Tim, med en civilekonomexamen, har ett starkt intresse för ekonomi och finans. Som innehållsansvarig ser han till att Lånefakta alltid erbjuder korrekt och aktuell information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, tipsen, råden och exklusiva erbjudanden direkt i din inkorg! Registrera dig idag.