Armin Zetterberg

Armin är en erfaren finansexpert med en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning finansiering. Hans fokus ligger på att hjälpa människor och företag att förstå lån och finansiering bättre. Med en gedigen grund inom ämnet är han specialiserad på att jämföra olika lån och finansieringsalternativ för att guida sina klienter & läsare mot de bästa besluten.

Profilbild Armin Zetterberg

Bakgrund

Mitt intresse för finans har varit en lång resa av ständig upptäckt och fascination för ekonomi. Det har alltid varit min passion att förenkla komplexa finansiella koncept och göra dem begripliga för andra.

Utbildning

Min akademiska bakgrund består av en kandidatexamen i företagsekonomi, som har gett mig en solid grund inom affärsvärlden och ekonomisk teori. Det var under dessa år jag började forma mitt fokus mot finansiering.

Erfarenheter

Min karriär har främst rört sig kring att jämföra olika lån och finansieringsalternativ, där jag har hjälpt både privatpersoner och företag att fatta välgrundade beslut. Jag har också aktivt deltagit inom finanssamhället som skribent och bidragit med forskning inom ämnet, inklusive en kandidatuppsats om svenska hedgefonder på kandidatnivå.